สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ


ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)

โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำด้านสาธารณสุข เขต 2

โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำด้านสาธารณสุข เขต 2

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายพิรุณ หน้อยวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยสมาชิกสภ...

อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลปิงโค้ง ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช...

อ่านต่อ
ลงพื้นที่สำรวจถนนเพื่อจะทำการก่อสร้างในปีงบประมาณถัดไป

ลงพื้นที่สำรวจถนนเพื่อจะทำการก่อสร้างในปีงบประมาณถัดไป

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เทศบาลตําบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจถนนเพื่อจะทำการก่อสร้างในปีงบประมาณ...

อ่านต่อ
วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2565

วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เทศบาลตําบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติและการกำหนดเขตการจัดการภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติและการกำหนดเขตการจัดการภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เทศบาลตําบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแ...

อ่านต่อ
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ รชตสุวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ...

อ่านต่อ
ติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด-19

ติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด-19

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่าย ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด-19 ณ โรงเรียนบ้านปางมะเย...

อ่านต่อ
ประเมินความพร้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง

ประเมินความพร้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายพิรุณ หน้อยวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนผู...

อ่านต่อ
ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลปิงโค้ง ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน สิงหา...

อ่านต่อ
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำด้านสาธารณสุข

โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำด้านสาธารณสุข

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำด้านสาธารณสุข ขึ้น เพื่อพ...

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565  เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2565

วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศบาลตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองคลัง ข้าราชการ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครง...

อ่านต่อ
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพคนปิงโค้ง ปี 2565

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพคนปิงโค้ง ปี 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายพิรุณ หน้อยวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมโครงการคุ้...

อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตําบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จะลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมโครงการ "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราม...

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุตำบลปิงโค้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม “การแปรรูปอาหารแหนมหมูและแหนมเห็ด”

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุตำบลปิงโค้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม “การแปรรูปอาหารแหนมหมูและแหนมเห็ด”

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์  เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายพิรุณ  หน้อยวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงกา...

อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตําบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จะลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช...

อ่านต่อ
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่นที่ 10

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่นที่ 10

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตําบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่นที่ 10 บ้านห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียง...

อ่านต่อ
กิจกรรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด

กิจกรรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตําบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายธีระวัฒน์ รชตสุวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยา...

อ่านต่อ
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 29 กรกฎาคม

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 29 กรกฎาคม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์  เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลปิงโค้ง อสม.ตำบลปิงโค้ง รพ.สต.ตำบลปิงโค้ง ข้...

อ่านต่อ
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพคนปิงโค้ง ปี 2565

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพคนปิงโค้ง ปี 2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์  เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายพิรุณ  หน้อยวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครองผู้บริโภค...

อ่านต่อ
โครงการ NCD Delivery (การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังส่งถึงบ้าน)

โครงการ NCD Delivery (การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังส่งถึงบ้าน)

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์  เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์  รชตสุวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดคณะอนุกรรมการฝ่ายต...

อ่านต่อ
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

วันนี้ 11 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัด, ทำบ...

อ่านต่อ
ประชุมประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

ประชุมประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปิงโค้ง ร่วมประชุมประชาคมพ...

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนา

โครงการส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริการ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกิจ...

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย(วาตภัย) บ้านใหม่สามัคคี

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย(วาตภัย) บ้านใหม่สามัคคี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื...

อ่านต่อ