สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


สำรวจและให้ความช่วยเหลือสาธารณภัย บ้านปางมะเยา

สำรวจและให้ความช่วยเหลือสาธารณภัย บ้านปางมะเยา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปิงโค้ง ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือสาธารณภัย บ้านปางมะเยาตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
สำรวจความเสียหายช่วยเหลือไฟไหม้ บ้านชาวบ้าน ณ บ้านห้วยน้ำริน

สำรวจความเสียหายช่วยเหลือไฟไหม้ บ้านชาวบ้าน ณ บ้านห้วยน้ำริน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายช่วยเหลือไฟไหม้ บ้านชาวบ้า...

อ่านต่อ
กิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมหน้าเสาธง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้งร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปิงโ...

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565  เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์อนามัยทั่วประเทศ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์อนามัยทั่วประเทศ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้งร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์อนาม...

อ่านต่อ
ร่วมต้อนรับ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหมู่บ้านเป้าหมาย

ร่วมต้อนรับ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหมู่บ้านเป้าหมาย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์  เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นายพิพัฒน์พงศ์  เดชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจัง...

อ่านต่อ
สำรวจและให้ความช่วยเหลือสาธารณภัย บ้านปางมะเยาและบ้านปางมะกง

สำรวจและให้ความช่วยเหลือสาธารณภัย บ้านปางมะเยาและบ้านปางมะกง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปิงโค้ง ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือสาธารณภัย บ้านปางมะเยาและบ้านปางมะกง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปี 2565

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปี 2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเ...

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการอบรม ให้ความรู้และคึกษาดูงานแก่ผู้นำด้านสาธารณสุข และอสม.

ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการอบรม ให้ความรู้และคึกษาดูงานแก่ผู้นำด้านสาธารณสุข และอสม.

วันที่ 29 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการอบรม ให้ความรู้และคึกษาดูงานแก่ผู้นำด้านสาธารณ...

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปิงโค้ง

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปิงโค้ง

วันที่ 29 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์  เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดการการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปิงโค้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำ...

อ่านต่อ
โครงการ NCD Delivery (การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังส่งถึงบ้าน)

โครงการ NCD Delivery (การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังส่งถึงบ้าน)

วันนี้ 28 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ รชตสุวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโ...

อ่านต่อ
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช _______________________________________________ วันนี้ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ม...

อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปิงโค้ง 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปิงโค้ง 2565

"กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปิงโค้ง 2565" _________________________________________________ วันที่ 20 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ...

อ่านต่อ
สระเกล้าดำหัวสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สระเกล้าดำหัวสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

"สระเกล้าดำหัวสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่" ___________________________________________________ วันที่ 19 เมษายน 2565 เทศบาลตำลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ...

อ่านต่อ
สระเกล้าดำหัวท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว

สระเกล้าดำหัวท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว

"สระเกล้าดำหัวท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว" ___________________________________________________ วันที่ 18 เมษายน 2565 เทศบาลตำลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

อ่านต่อ
สระเกล้าดำหัวนายอำเภอเชียงดาว

สระเกล้าดำหัวนายอำเภอเชียงดาว

"สระเกล้าดำหัวนายอำเภอเชียงดาว" ___________________________________________________ วันที่ 18 เมษายน 2565 เทศบาลตำลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยค...

อ่านต่อ
กิจกรรม สระเกล้าดำหัวคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปิงโค้ง

กิจกรรม สระเกล้าดำหัวคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปิงโค้ง

กิจกรรม "สระเกล้าดำหัวคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปิงโค้ง" ___________________________________________________ วันที่ 18 เมษายน 2565 เทศบาลตำลปิงโค้ง นำโดย นายจรัญ วรรณศิริ ปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง พร...

อ่านต่อ
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย

ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย

วันที่ 11 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประ...

อ่านต่อ
มอบรถเข็นให้ผู้พิการ ณ บ้านปางเฟือง

มอบรถเข็นให้ผู้พิการ ณ บ้านปางเฟือง

วันที่ 8 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม กำนันตำบลปิงโค้ง ร่วมมอบรถเข็นให้ผู้พิการ ณ บ้านปางเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลปิงโ...

อ่านต่อ