สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลหนัก จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง  รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า จำนวน 1 คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

- ร่าง TOR

- ร่าง TOR หลังจากประชาวิจารณ์

- ประกาศประกวดราคาฯ

- เอกสารประกวดราคาฯ


โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

- ร่าง TOR

- ประกาศประกวดราคาฯ

- เอกสารประกวดราคาฯ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ 
แบบกระบะเทท้าย  จำนวน 1 คัน

Tags :

view