สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Tags :

view