สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 

รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน

 (ครั้งที่ 2)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ร่าง TOR

ประกาศประกวดราคาฯ

เอกสารประกวดราคาฯ

Tags :

view