สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศเทศบาลตำบลปิงโค้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเทศบาลตำบลปิงโค้ง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "เอกสารแนบท้าย ( ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลปิงโค้ง ลงวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ไม่มีผู้สอบผ่าน หมายเหตุ"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view