สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด

กิจกรรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตําบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายธีระวัฒน์ รชตสุวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ณ บ้านปางเฟือง และบ้านห้วยลึก
.....โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3203 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและรวมพลังป้องกันต่อต้านยาเสพติด

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view