สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำด้านสาธารณสุข

โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำด้านสาธารณสุข

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำด้านสาธารณสุข ขึ้น เพื่อพัฒนาแกนนำสาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสุขภาพในชุมชน สามารถดำเนินงานสุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางด้านวิชาการสาธารณสุขให้แกนนำ สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ แกนนำสาธารณสุข เขต 1 จำนวน 9 หมู่บ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปางโม่ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view