สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เทศบาลตำบลปิงโค้ง

214 หมู่ที่ 5 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเขียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170

โทร: ห้องกองการศึกษา 053 - 455207

      : ห้องสำนักปลัด 053 - 455202

      : ห้องกองช่าง 053 - 455201

      : ห้องกองสวัสดิการสังคม 053 - 455204

      : ห้องกองคลัง 053 - 455203

      : ห้องฝ่ายปกครอง/งานป้องกันฯ/งานนิติกร 053 - 455206

Fax : 053 - 455202

มือถือ : สำนักงาน 085-695-5800

        : รถกู้ภัยเขต 1 093-1316882 , 083-2362107

        : รถกู้ภัยเขต 2 093-1316883 , 096-7679513

e-mail : pingkhong@hotmail.com

view