สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ


ประกาศ ขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563


แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563


ประกาศแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565


ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลปิงโค้ง พ.ศ.2559

การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณ พ.ศ. 2554  

สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2554


ตลาด พ.ศ.2554

view