สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

......วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยคณะผู้บริหารฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562......ทั้งนี้ โดยมี นายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

อ่านต่อ

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

อ่านต่อ
เปิดโครงการ อสม. บ้านปางมะเยาร่วมใจ ต้านภัย กลุ่มโรค NCDs

เปิดโครงการ อสม. บ้านปางมะเยาร่วมใจ ต้านภัย กลุ่มโรค NCDs

วันนี้ 17 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ อสม. บ้านปางมะเยาร่วมใจ ต้านภัย กลุ่มโรค NCDs ณ ศาลา SML บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงเชียงดาว

ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงเชียงดาว

วันนี้ 11 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงเชียงดาว ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
อบรมให้ความรู้ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรค มือ เท้า ปาก

อบรมให้ความรู้ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรค มือ เท้า ปาก

วันนี้ 11 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรค มือ เท้า ปาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ประชุมผู้นำชุมชนประจำปี 2562

ประชุมผู้นำชุมชนประจำปี 2562

วันนี้ 4 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมประชุมผู้นำชุมชนประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

......วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยคณะผู้บริหารฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562......ทั้งนี้ โดยมี นายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว ....

อ่านต่อ
ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี

ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี

วันนี้ 30 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและขอหารือรับฟังปัญหาจากหน่วยงานพื้นที่และผู้นำชุมชนในตำบลปิงโค้ง ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ ห้วยลึก ตำบลปิงโค....

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันนี้ 30 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ศูนย์ดำรงธรรม

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ศูนย์ดำรงธรรม

......วันนี้ 22 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บาเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ศูนย์ดำรงธรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปางโม่ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่......ทั้งนี้ โดยม....

อ่านต่อ
กีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างครูในตำบลปิงโค้งและเทศบาลตำบลปิงโค้ง

กีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างครูในตำบลปิงโค้งและเทศบาลตำบลปิงโค้ง

วันนี้ 21 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างครูในตำบลปิงโค้งและเทศบาลตำบลปิงโค้ง ณ สนามกีฬาบ้านห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวั....

อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

กิจกรรมปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

วันนี้ 16 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึงงามเทศบาลตำบลปิงโค้ง

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึงงามเทศบาลตำบลปิงโค้ง

วันนี้ 14 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมเป็นประธานเปิดงานประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึงงามเทศบาลตำบลปิงโค้ง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจะค่านเทศบาลตำบลปิงโค้ง

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจะค่านเทศบาลตำบลปิงโค้ง

วันนี้ 14 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมเป็นประธานเปิดงานประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจะค่านเทศบาลตำบลปิงโค้ง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยจะค่านตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
เปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันนี้ 14 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมเป็นประธานเปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน" ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่มะกู้ ตำบลปิงโค....

อ่านต่อ
เปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันนี้ 14 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมเป็นประธานเปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน" ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่มะกู้ ตำบลปิงโค....

อ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปิงโค้ง

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปิงโค้ง

วันนี้ 13 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมเป็นประธานงานประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปิงโค้ง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ต้อนรับคณะวิจัยผู้ทำการประเมินในพื้นที่รางวัลบริหารจัดการที่ดี

ต้อนรับคณะวิจัยผู้ทำการประเมินในพื้นที่รางวัลบริหารจัดการที่ดี

วันนี้ 13 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมต้อนรับคณะวิจัยผู้ทำการประเมินในพื้นที่รางวัลบริหารจัดการที่ดี (Good Governance Award) ณ เทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จั....

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 ประจำปี 2562

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันนี้ 8 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ณ เทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2562

ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2562

วันนี้ 25 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยข้าราชการฯ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยประกอบพิธี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบเท่าทุกวัน....

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริจาคน้ำดื่ม อาหารแห้ง อุปกรณ์ปฐมพยาบาล หน้ากากป้องกันฝุ่น เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ชาวบ้านที่ออกปฏิบัติงานดับไฟป่า

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริจาคน้ำดื่ม อาหารแห้ง อุปกรณ์ปฐมพยาบาล หน้ากากป้องกันฝุ่น เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ชาวบ้านที่ออกปฏิบัติงานดับไฟป่า

วันนี้ 10 เมษายน 2562 ทางเทศบาลตำบลปิงโค้งต้องขอขอบคุณ ศูนย์บรรเทาภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริจาคน้ำดื่ม อาหารแห้ง อุปกรณ์ปฐมพยาบาล หน้ากากป้องกันฝุ่น เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ชาวบ้านที่ออกปฏิบัติงานดับไฟป่า

อ่านต่อ
พิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำน้ำอภิเษก

พิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำน้ำอภิเษก

วันที่ 6 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ได้ร่วมการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำน้ำอภิเษก โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่เป็นประธานในการตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยใช้ฤกษ์ตั้งแต่เวลา 11.52-12.38 น. รวมเวลา 46 นาที ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ขุนน้ำแม่ปิง บ้านเมืองนะ ตำบลเ....

อ่านต่อ
แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

วันที่ 2 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้งลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ตามมาตรการเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

..........วันนี้ 25 มีนาคม 2562 งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ..........ทั้งนี้โดยมีปศุสัตว์อำเภอเชียงดาวให้เกียรติมาเป็นวิทยากรฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉี....

อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลปิงโค้ง เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา  (นายชลธี เจริญรัตน์)

ประกาศเทศบาลตำบลปิงโค้ง เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา (นายชลธี เจริญรัตน์)

 

ประกาศเทศบาลตำบลปิงโค้งเรื่อง การริบหลักประกันสัญญา (นายชลธี เจริญรัตน์)

อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลปิงโค้ง เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา  (นายชลธี เจริญรัตน์)

ประกาศเทศบาลตำบลปิงโค้ง เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา (นายชลธี เจริญรัตน์)

 

ประกาศเทศบาลตำบลปิงโค้งเรื่อง การริบหลักประกันสัญญา (นายชลธี เจริญรัตน์)

อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลปิงโค้ง เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา  (นายส่งเสริม  แสนยอง)

ประกาศเทศบาลตำบลปิงโค้ง เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา (นายส่งเสริม แสนยอง)

 

ประกาศเทศบาลตำบลปิงโค้งเรื่อง การริบหลักประกันสัญญา (นายส่งเสริม แสนยอง)

อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลปิงโค้ง เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา  (ร้านเอสเอ็ม เทรดดิ้ง)

ประกาศเทศบาลตำบลปิงโค้ง เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา (ร้านเอสเอ็ม เทรดดิ้ง)

 

ประกาศเทศบาลตำบลปิงโค้งเรื่อง การริบหลักประกันสัญญา (ร้านเอสเอ็ม เทรดดิ้ง)

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบอาคารเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้กับประชาชนเข้าตรวจดูได้

รายงานผลการตรวจสอบอาคารเป็นข้อมูลข่าวสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธิ์การออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562

การออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562

อ่านต่อ
วันกองทัพไทย ประจำปี 2562

วันกองทัพไทย ประจำปี 2562

วันที่ 18 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง ข้าราชการฯ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมงานวันกองทัพไทย เพื่อระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกร....

อ่านต่อ
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เทศบาลปิงโค้งร่วมกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันเด็กแห่ชาติ ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันนี้ 1 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561

พิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561

..........วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมงานอำเภอเชียงดาว จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่ง....

อ่านต่อ
ต้อนรับคณะถ่ายทำสถานีโทรทัศน์ PBS ของสหรัฐอเมริกา ถ่ายทำสารคดีและผลงานการใช้ APP Podd

ต้อนรับคณะถ่ายทำสถานีโทรทัศน์ PBS ของสหรัฐอเมริกา ถ่ายทำสารคดีและผลงานการใช้ APP Podd

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ได้ต้อนรับคณะถ่ายทำสถานีโทรทัศน์ PBS ของสหรัฐอเมริกา ถ่ายทำสารคดีและผลงานการใช้ APP Podd ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

วันนี้ 30 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ

ระเบียบคณะกรรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และแผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ระเบียบคณะกรรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และแผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ต่อ)

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
พิธีตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2561

พิธีตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2561

วันนี้ 25 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ณ วัดบ้....

อ่านต่อ
23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมงาน 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำล....

อ่านต่อ

งานวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่

งานวิจัยเรื่อง "ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่"

อ่านต่อ
ร่วมพิธีบำเพ็ยกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ร่วมพิธีบำเพ็ยกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่13 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมพิธีบำเพ็ยกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดา....

อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายลงทุ่งนาจากท่อลอดเหลี่ยม ถึงสวนนายเกริกฤทธิ์ โปธา บ้านแม่ป๋าม หมู่ที่ 3

อ่านต่อ
ร่วมบันทึกข้อตกลงกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ร่วมบันทึกข้อตกลงกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

..........วันนี้ 11 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมบันทึกข้อตกลงกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และภาคีเครือข่ายในการออกมาตรการให้กับเจ้าหน้าที่ในเทศบาลตำบลปิงโค้ง เห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อความปลอดภัยโดยจ....

อ่านต่อ
ประชุมการสำรวจและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคมตำบลปิงโค้ง

ประชุมการสำรวจและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคมตำบลปิงโค้ง

วันนี้ 11 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมการสำรวจและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคมตำบลปิงโค้ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ

ประกาศประมูลเช่าทรัพย์สินโรงสีข้าวบ้านปางมะเยา (ครั้งที่ 2)

 

ประกาศประมูลเช่าทรัพย์สินโรงสีข้าวบ้านปางมะเยา (ครั้งที่ 2)

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันนี้ 25 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ

ประกาศประมูลเช่าทรัพย์สินโรงสีข้าวบ้านปางมะเยา

ประกาศเทศบาลตำบลปิงโค้งเรื่อง ประมูลเช่าทรัพย์สินโรงสีข้าวบ้านปางมะเยาของเทศบาลตำบลปิงโค้ง- เอกสารประกาศฯ

อ่านต่อ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ

วันนี้ 11 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ ณ ริมดอย รีสอร์ท ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

วันนี้ 10 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง และ อสม.ตำบลปิงโค้ง ร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
อบรมและศึกษาดูงานแก่กลุ่มผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

อบรมและศึกษาดูงานแก่กลุ่มผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดดำเนินโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2561 โดยจัดให้มีการอบรมและศึกษาดูงานแก่กลุ่มผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง เพื่อนำองค์ความรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา....

อ่านต่อ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมดุลตามธรรมชาติและเป็นการป้องกันทรัพยากรป่าไม้ ป่าต้นน้ำ ไม่ให้ถูก....

อ่านต่อ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ในการมาศึกษาดูงานด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ละพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนพัฒนาและเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการบร....

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

วันนี้ 27 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวสายศิริ งานฌาปนกิจ

ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวสายศิริ งานฌาปนกิจ

วันนี้ 17 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายพิพัฒน์พงศ์ เดชา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ เชียงดาว เขต 1 และนายประเสริฐ บุญยัง กำนันตำบลปิงโค้ง ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวสายศิริ งานฌาปนกิจ จ.ส.อ.เกษตร สายศิริบ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้....

อ่านต่อ
อบรมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

อบรมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการบริหารจัดการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น กิ่งมะม่วง กิ่งลำใย นำมาเปลี่ยนเป็นพลั....

อ่านต่อ
ลงพื้นที่สำรวจถนนในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

ลงพื้นที่สำรวจถนนในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

วันนี้ 15 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมลงพื้นที่สำรวจถนนในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง เพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
งาน หนูน้อยปลอดภัย ผู้ปกครองใส่ใจวัคซีน

งาน หนูน้อยปลอดภัย ผู้ปกครองใส่ใจวัคซีน

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งมอบหมายให้นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเปิดงาน หนูน้อยปลอดภัย ผู้ปกครองใส่ใจวัคซีน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปางโม่

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

วันนี้ 15 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
สำรวจถนนในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

สำรวจถนนในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

วันนี้ 14 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมลงพื้นที่สำรวจถนนในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง เพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กิจกรรมฝึกอบรมทำกล้วยฉาบและฟักทองฉาบ

โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กิจกรรมฝึกอบรมทำกล้วยฉาบและฟักทองฉาบ

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กิจกรรมฝึกอบรมทำกล้วยฉาบและฟักทองฉาบ ให้กับพี่น้องประชาชนและผู้สนใจบ้านหัวโท หมู่ 6 ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้พี่น้องประชาชน ให้มีคุณภาพชีว....

อ่านต่อ
โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กิจกรรมฝึกอบรมทำไส้กรอกและแหนมเห็ด

โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กิจกรรมฝึกอบรมทำไส้กรอกและแหนมเห็ด

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กิจกรรมฝึกอบรมทำไส้กรอกและแหนมเห็ด ให้กับพี่น้องประชาชนและผู้สนใจบ้านแม่ป๋าม หมู่ 3 ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้พี่น้องประชาชน ให้มีคุณภาพชีว....

อ่านต่อ
ร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

..........วันนี้ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลปิงโค้ง ร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระเ....

อ่านต่อ
ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวกันทะซาว งานฌาปนกิจ

ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวกันทะซาว งานฌาปนกิจ

วันนี้ 9 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวกันทะซาว งานฌาปนกิจ นายตุ่น กันทะซาว บ้านใหม่สามัคคี ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กิจกรรมฝึกอบรมทำของที่ระลึกจากผ้าเช็ดหน้าและผ้าขนหนู

โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กิจกรรมฝึกอบรมทำของที่ระลึกจากผ้าเช็ดหน้าและผ้าขนหนู

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิด โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กิจกรรมฝึกอบรมทำของที่ระลึกจากผ้าเช็ดหน้าและผ้าขนหนู ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนและผู้สนใจบ้านป่างเฟื่อง หมู่ที่ 2 ซึ่งได้เ....

อ่านต่อ
เวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง (ศสส.)

เวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง (ศสส.)

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติเข้าร่วมเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง (ศสส.) ตามโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการจัดสวัสดิการราษฎรบนพื้นที่สูง เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดสวัสดิการสังค....

อ่านต่อ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะเมิง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะเมิง

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้ นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ และนายปรีชา หนูทองแก้ว ปลัดเทศบาลฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะเมิง ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์มายังเทศบาลเพื่อศึกษา....

อ่านต่อ
โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กิจกรรมฝึกอบรมทำบายศรี

โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กิจกรรมฝึกอบรมทำบายศรี

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิด โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กิจกรรมฝึกอบรมทำบายศรี ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนและผู้สนใจบ้านป่างเฟื่อง หมู่ที่ 2 ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาส่งเ....

อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า (ครั้งที่ 2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า (ครั้งที่ 2)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า (ครั้งที่ ๒)

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันนี้ 1 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง ข้าราชการเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชก....

อ่านต่อ
กิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561

กิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 "ท้องถิ่น สร้างป่า รักน้ำ" เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และองค์สมเด็จพระนางเจ....

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งร่วมกับสโมสรเชียงใหม่ดอยหลวงเชียงดาวถวายเทียนเข้าพรรษา

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งร่วมกับสโมสรเชียงใหม่ดอยหลวงเชียงดาวถวายเทียนเข้าพรรษา

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งร่วมกับสโมสรเชียงใหม่ดอยหลวงเชียงดาวถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดสวนสันติธรรม ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งร่วมกับสโมสรเชียงใหม่ดอยหลวงเชียงดาวปลูกป่า

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งร่วมกับสโมสรเชียงใหม่ดอยหลวงเชียงดาวปลูกป่า

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งร่วมกับสโมสรเชียงใหม่ดอยหลวงเชียงดาวปลูกป่า ณ บ้านทุ่งละครหมู่ 1 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ
ปิดการอบรมกิจกรรมผู้ก่อการดีภาคปฎิบัติ ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561

ปิดการอบรมกิจกรรมผู้ก่อการดีภาคปฎิบัติ ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ภาคบ่าย เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะ อปพร.ตำบลปิงโค้ง และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ปิดการอบรมกิจกรรมผู้ก่อการดีภาคปฎิบัติ ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเอาชีวิตรอดในน้ำ และ....

อ่านต่อ
ปิดการอบรมกิจกรรมผู้ก่อการดีภาคทฤษฎี ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561

ปิดการอบรมกิจกรรมผู้ก่อการดีภาคทฤษฎี ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ภาคเช้า เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะ อปพร.ตำบลปิงโค้ง และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ปิดการอบรมกิจกรรมผู้ก่อการดีภาคทฤษฎี ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเอาชีวิตรอดในน้ำ และกา....

อ่านต่อ
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

วันนี้ 24 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว งานฌาปนกิจ นายปะสอ จะหา อดืตผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองเต่า

ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว งานฌาปนกิจ นายปะสอ จะหา อดืตผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองเต่า

วันนี้ 23 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย นายพิพัฒน์พงศ์ เดชา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ เชียงดาว เขต 1 ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว งานฌาปนกิจ นายปะสอ จะหา อดืตผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 15 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ร่วมพิธีปลูกป่ามอเลเว ชุมชนบ้านกิ่วไฮ หมู่ที่ 16

ร่วมพิธีปลูกป่ามอเลเว ชุมชนบ้านกิ่วไฮ หมู่ที่ 16

วันนี้ 23 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดย นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมพิธีปลูกป่ามอเลเว ชุมชนบ้านกิ่วไฮ หมู่ที่ 16 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 1/2561

วันนี้ 23 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
อบรมผู้ก่อการดี รร.บ้านปางมะเยา 2561

อบรมผู้ก่อการดี รร.บ้านปางมะเยา 2561

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย คณะ อปพร.ตำบลปิงโค้ง และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกันจัดกิจกรรมผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเอาชีวิตรอดในน้ำ และการกู้ชีพพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้า....

อ่านต่อ
อบรมผู้ก่อการดี รร.บ้านปางเฟือง 2561

อบรมผู้ก่อการดี รร.บ้านปางเฟือง 2561

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย คณะ อปพร.ตำบลปิงโค้ง และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกันจัดกิจกรรมผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเอาชีวิตรอดในน้ำ และการกู้ชีพพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้า....

อ่านต่อ
อบรมผู้ก่อการดี รร.มิตรมวลชนเชียงใหม่ 2561

อบรมผู้ก่อการดี รร.มิตรมวลชนเชียงใหม่ 2561

วันนี้ 19 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย คณะ อปพร.ตำบลปิงโค้ง และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกันจัดกิจกรรมผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเอาชีวิตรอดในน้ำ และการกู้ชีพพื้นฐาน ณ โรงเรียนมิต....

อ่านต่อ
อบรมผู้ก่อการดี รร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 2561

อบรมผู้ก่อการดี รร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 2561

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย คณะ อปพร.ตำบลปิงโค้ง และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกันจัดกิจกรรมผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเอาชีวิตรอดในน้ำ และการกู้ชีพพื้นฐาน ณ โรงเรียนศึก....

อ่านต่อ
โครงการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย 2561

โครงการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย 2561

วันนี้ 17 กรกฎาคม 2561 นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมจัดโครงการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะตำบลปิงโค้ง ณ ห้องประชุมริมดอย รีสอร์ท ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเช....

อ่านต่อ
โครงการรณรงค์ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการรณรงค์ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิด "โครงการรณรงค์ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ 2561" ดำเนินการโดยกองสวัสดิการสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรง และลงโทษ เยียวยา ฟื้นฟูผู้ถูกกระทำความรุนแรง รวมทั้งส่งเสริ....

อ่านต่อ
อบรมผู้ก่อการดี รร.บ้านห้วยจะค่าน 2561

อบรมผู้ก่อการดี รร.บ้านห้วยจะค่าน 2561

วันนี้ 13 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย คณะ อปพร.ตำบลปิงโค้ง และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกันจัดกิจกรรมผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเอาชีวิตรอดในน้ำ และการกู้ชีพพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้า....

อ่านต่อ
อบรมผู้ก่อการดี รร.บ้านออน 2561

อบรมผู้ก่อการดี รร.บ้านออน 2561

วันนี้ 12 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย คณะ อปพร.ตำบลปิงโค้ง และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกันจัดกิจกรรมผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเอาชีวิตรอดในน้ำ และการกู้ชีพพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้า....

อ่านต่อ
ร่วมพิธีเปิดงานซ้อมรบ ไทย- ออสออสเตรีย CHAPEL GOID 2018 THAI- AUSTRALIAN

ร่วมพิธีเปิดงานซ้อมรบ ไทย- ออสออสเตรีย CHAPEL GOID 2018 THAI- AUSTRALIAN

วันนี้ 12 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมพิธีเปิดงานซ้อมรบ ไทย- ออสออสเตรีย CHAPEL GOID 2018 THAI- AUSTRALIAN ณ ค่ายพิชิตปรีชากร ร.7 พัน 2

อ่านต่อ
เปิดงานโครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

เปิดงานโครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

วันนี้ 12 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดงานโครงการ "รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE" ณ โรงเรียนบ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ประชุมผู้ประสานงาน อปพร.ตำบลปิงโค้ง

ประชุมผู้ประสานงาน อปพร.ตำบลปิงโค้ง

วันนี้ 11 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ประสานงาน อปพร.ตำบลปิงโค้ง ณ ห้องประะชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันนี้ 9 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตร "การเรียนรู้โครงการชลประทานและระบบชลประทานของผู้นำชุมชน และผู้นำเกษตรกี" ระหว่างวันที่ 4 - 28 กรกฎาคม 2561ณ บ้....

อ่านต่อ
ประชุม สปสช.

ประชุม สปสช.

วันนี้ 5 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุม สปสช. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
งานการจัดการดินน้ำป่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมลูกโลกสีเขียวโดยมหาลัยนอร์ทเชียงใหม่

งานการจัดการดินน้ำป่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมลูกโลกสีเขียวโดยมหาลัยนอร์ทเชียงใหม่

วันนี้ 9 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดงานการจัดการดินน้ำป่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมลูกโลกสีเขียวโดยมหาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ณ บ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ประชุมเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาน 2561

ประชุมเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาน 2561

วันนี้ 28 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
วันที่สองอบรม โครงการ

วันที่สองอบรม โครงการ

.........วันนี้ 27 มิถุนายน 2561 วันที่สอง เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองคลัง จัดฝึกอบรม โครงการ "แนวทางปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที....

อ่านต่อ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง- ร่าง TOR- ประกาศประกวดราคาฯ- เอกสารประกวดราคาฯ

อ่านต่อ
กองคลัง จัดฝึกอบรม โครงการ

กองคลัง จัดฝึกอบรม โครงการ

.........วันนี้ 26 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองคลัง จัดฝึกอบรม โครงการ "แนวทางปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 27 ....

อ่านต่อ
ร่วมเดินรณรงค์ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหา ยาเสพติด”

ร่วมเดินรณรงค์ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหา ยาเสพติด”

.........วันนี้ 26 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมเดินรณรงค์ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหา ยาเสพติด” เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อแสดงถึงพลังการต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายการป้....

อ่านต่อ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ตรวจเยี่ยมและนิเทศการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเทศบาล

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ตรวจเยี่ยมและนิเทศการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเทศบาล

วันนี้ 25 มิถุนายน 2561 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและนิเทศการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเทศบาล โดยมี นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะให้การต้อนรับ ซึ่งเทศบาลตำบลปิงโค้งได้จัดทำโค....

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 3/2561

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 3/2561

วันนี้ 20 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนฟันสวย ยิ้มใส

คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนฟันสวย ยิ้มใส

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนฟันสวย ยิ้มใส ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ
กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการ

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการ

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการ"เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2561" เพื่อเป็นการสร้างขว้ญกำลังใจให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส และเป็นการสำรวจความต้องการความช่วยเหล....

อ่านต่อ
ร่วมให้การต้อนรับ นายปรีชา หนูทองแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้ย้ายมาเป็นปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง

ร่วมให้การต้อนรับ นายปรีชา หนูทองแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้ย้ายมาเป็นปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง

วันนี้ 1 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมให้การต้อนรับ นายปรีชา หนูทองแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้ย้ายมาเป็นปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง ณ ห้องประชุมสภาเ....

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

วันนี้ 30 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
ต้อนรับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมให้การต้อนรับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทวนสอบปริมาณผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการทำงานที่จัดตั้งขึ้น ณ เทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณพ่อจันทร์ กันเจ๊ะ อสม.บ้านป่าตึงงาม

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณพ่อจันทร์ กันเจ๊ะ อสม.บ้านป่าตึงงาม

วันนี้ 16 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณพ่อจันทร์ กันเจ๊ะ อสม.บ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันนี้ 1 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงดาว พร้อมคณะ ได้มาดัวหัวนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงดาว พร้อมคณะ ได้มาดัวหัวนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง

วันนี้ 27 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงดาว พร้อมคณะ ได้มารดน้ำดำหัวนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลหนัก จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า จำนวน 1 คัน- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง- ร่าง TOR- ร่าง TOR หลังจากประชาวิจารณ์- ประกาศประกวดราคาฯ- เอกสารประกวดราคาฯโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน-....

อ่านต่อ
ร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันศวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันศวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันนี้ 25 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันศวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพระะสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
วันเทศบาล ประจำปี 2561

วันเทศบาล ประจำปี 2561

.........วันนี้ 24 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง และผู้นำในตำบลปิงโค้ง ร่วมเปิดงานวันเทศบาลประจำปี 2561 ของ ทต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสุทัศน์ บานเย็น นายก ทต. กล่าวราย....

อ่านต่อ

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปิงโค้ง ฮ่วมสืบสาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง "ยกมือไหว้สา สูมาคนเฒ่า สระเกล้าดำหัว"ตามโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
กีฬาผู้สูงอายุตำบลปิงโค้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กีฬาผู้สูงอายุตำบลปิงโค้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลปิงโค้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพิพ....

อ่านต่อ
กิจกรรมรณรงค์

กิจกรรมรณรงค์

..........วันนี้ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลปิงโค้ง ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนในตำบลปิงโค้ง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "๕๑ วันไม่เผา เพื่อเชียง....

อ่านต่อ

ออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ปี 2561

ออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ปี 2561

อ่านต่อ
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูตำบลปิงโค้งและเทศบาลตำบลปิงโค้ง

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูตำบลปิงโค้งและเทศบาลตำบลปิงโค้ง

ในวันที่14 กุมภาพันธ์ 2561 กองการศึกษาของเทศบาลตำบลปิงโค้งได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูตำบลปิงโค้งและเทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยมีประธานเปิดพิธีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาวเป็นประธานเปิดพิธีและพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลและคณะครู อาจารย์ เข้าร่วมในครั้งนี้

อ่านต่อ
กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาเด็กและเยาวชนตามโครงการแข่งขันกีรฑาเด็กและเยาวชนตำบลปิงโค้ง

กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาเด็กและเยาวชนตามโครงการแข่งขันกีรฑาเด็กและเยาวชนตำบลปิงโค้ง

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กองการศึกษาของเทศบาลตำบลปิงโค้งได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาเด็กและเยาวชนตามโครงการแข่งขันกีรฑาเด็กและเยาวชนตำบลปิงโค้งในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2651 โดยมีนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธานเปิดพิธีและคณะครู อาจารย์ พร้อมข้าราชการพนักงานเทศบาล

อ่านต่อ
โครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน บ้านปางมะเยา หมู่ 4

โครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน บ้านปางมะเยา หมู่ 4

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดทำโครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าวนี้เป็นนโยบายของจังหวัด อำเภอ และ อปท. เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันชาวบ้านปางมะเยา ....

อ่านต่อ
โครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ชุมชนปางตอง บ้านปางมะกง หมู่ 11

โครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ชุมชนปางตอง บ้านปางมะกง หมู่ 11

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดทำโครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าวนี้เป็นนโยบายของจังหวัด อำเภอ และ อปท. เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันชาวบ้านชุมชนปางต....

อ่านต่อ
โครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน บ้านห้วยน้ำริน หมู่ 16

โครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน บ้านห้วยน้ำริน หมู่ 16

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดทำโครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าวนี้เป็นนโยบายของจังหวัด อำเภอ และ อปท. เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันชาวบ้านห้วยน้ำริ....

อ่านต่อ
โครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ชุมชนกิ่วไฮ บ้านปางมะกง หมู่ 11

โครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ชุมชนกิ่วไฮ บ้านปางมะกง หมู่ 11

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดทำโครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าวนี้เป็นนโยบายของจังหวัด อำเภอ และ อปท. เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันชาวบ้านชุมชนกิ่ว....

อ่านต่อ
โครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ชุมชนก๊อตป่าบง บ้านปางมะกง หมู่ 11

โครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ชุมชนก๊อตป่าบง บ้านปางมะกง หมู่ 11

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดทำโครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าวนี้เป็นนโยบายของจังหวัด อำเภอ และ อปท. เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันชาวบ้านชุมชนก๊อต....

อ่านต่อ
โครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน บ้านห้วยจะค่าน หมู่ 9

โครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน บ้านห้วยจะค่าน หมู่ 9

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดทำโครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าวนี้เป็นนโยบายของจังหวัด อำเภอ และ อปท. เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันชาวบ้านห้วยจะค่า....

อ่านต่อ
โครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน บ้านไตรสภาวคาม หมู่ 5

โครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน บ้านไตรสภาวคาม หมู่ 5

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดทำโครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าวนี้เป็นนโยบายของจังหวัด อำเภอ และ อปท. เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันชาวบ้านไตรสภาวคา....

อ่านต่อ
โครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน บ้านปางโม่ หมู่ 8

โครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน บ้านปางโม่ หมู่ 8

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดทำโครงการทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าวนี้เป็นนโยบายของจังหวัด อำเภอ และ อปท. เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันชาวบ้านปางโม่ หม....

อ่านต่อ
โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน บ้านแม่ป๋าม หมู่ 3

โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน บ้านแม่ป๋าม หมู่ 3

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการทำโครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าวนี้เป็นนโยบายของจังหวัด อำเภอ และ อปท. เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันชาวบ้านแม่ป๋าม ห....

อ่านต่อ
เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการผลิตมะม่วง/ลำไยคุณภาพเพื่อการส่งออก

เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการผลิตมะม่วง/ลำไยคุณภาพเพื่อการส่งออก

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการผลิตมะม่วง/ลำไยคุณภาพเพื่อการส่งออก "กิจกรรมฝึกอบรมการผลิตมะม่วงนอกฤดู ซึ่งมะม่วงเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของอำเภอเชียงดาว โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มหาชนก และ มันขุนศรี เป็นมะม่วงที่สร้างมูลค่าและร....

อ่านต่อ
ประชุมวางแผนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

ประชุมวางแผนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธาน "การประชุมวางแผนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ" ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลปิงโค้ง ซึ่งเทศบาลฯ ได้บรรจุโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2....

อ่านต่อ
ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้มีรายได้น้อย/ผู้ไร้ที่พึ่งชุมชนก๊อตป่าบง หมู่ 11

ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้มีรายได้น้อย/ผู้ไร้ที่พึ่งชุมชนก๊อตป่าบง หมู่ 11

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ ,นายกิตติ คชฤทธิ์ เลนุการสภาฯ , นายสมพงษ์ สาเก่า สมาชิกสภาฯ , นายพิทักษ์ ทอสิริชูชัย หัวหน้าเขตพัฒนาพื้นที่สูงห้วยจะค่าน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้มีรายได้น....

อ่านต่อ
ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับตำบลเพื่อหารือและชี้แจง งานที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุข

ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับตำบลเพื่อหารือและชี้แจง งานที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุข

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับตำบลเพื่อหารือและชี้แจง งานที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นการบูรณาการ การทำงานระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข และเทศบาลตำบลปิ....

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  1 ประจำปี  2561

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเต่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)- ประกาศเทศบาลตำบลปิงโค้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเต่า- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)**สา....

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 2/2561

วันนี้ 31 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และข้าราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
ร่วมกันรณรงค์กำจัดขยะ เก็บเศษขยะริมถนน ร่วมกันเก็บ และกำจัดแหล่งทิ้งขยะ บริเวณริมถนนตั้งแต่เทศบาลตำบลปิงโค้งไปจนถึงบ้านห้วยลึก

ร่วมกันรณรงค์กำจัดขยะ เก็บเศษขยะริมถนน ร่วมกันเก็บ และกำจัดแหล่งทิ้งขยะ บริเวณริมถนนตั้งแต่เทศบาลตำบลปิงโค้งไปจนถึงบ้านห้วยลึก

วันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้ นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปงโค้ง สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับจิตอาสาบ้านปางเฟือง เด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปางเฟือง ร่วมกันรณรงค์กำจัดขยะ เก็บเศษขยะริมถนน ร่วมกันเก็บ และกำจัดแหล....

อ่านต่อ
ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์

วันนี้ 19 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากคณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
ร่วมงานวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 และถวายพานพุ่มสักการะ ฯ

ร่วมงานวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 และถวายพานพุ่มสักการะ ฯ

........วันนี้ 18 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมงานวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 และถวายพานพุ่มสักการะ ฯ ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพร....

อ่านต่อ
ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด บ้านป่าตึงงาม

ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด บ้านป่าตึงงาม

วันนี้ 9 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 14 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันนี้ 5 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น "วิถีชนคนปิงโค้ง" (เขาะจะเว) ณ ชุมชนบ้านก๊อตป่าบง หมู่ที่ 13 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
 ฝึกอบรม

ฝึกอบรม

วันนี้ 25 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรม "การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง" และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ
ประเพณีปีใหม่ม้งประจำปี 2560

ประเพณีปีใหม่ม้งประจำปี 2560

ในระหว่างวันที่18 - 22 ธันวาคม 2560กองการศึกษาของเทศบาลตำบลปิงโค้งได้ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีปีใหม่ม้งประจำปี 2560 ภายใต้โครงการ สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น"วิถิชนคนปิงโค้ง" ในหมู่บ้านห้วยลึก โดยมีนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธารเปิดพิธี พร้อม นายพิพัฒน์พงศ์ เดชา สม....

อ่านต่อ
เปิดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนดูแลชุมชนเอง แก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี

เปิดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนดูแลชุมชนเอง แก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี

วันนี้ 7 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนดูแลชุมชนเอง แก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี ณ บ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

สูจิบัตร การแข่งขันกีฬาประชาชาต่อต้านยาเสพติด “ปิงโค้งคัพ” ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2561

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาประชาชาต่อต้านยาเสพติด“ปิงโค้งคัพ” ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ประชาสัมพันธ์สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

อ่านต่อ

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน

อ่านต่อ

ประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิค E-Bidding

ประกาศประกวดราคา (ถนน 2 เส้น)เอกสารประกวดราคา ถนน ม.11 ถนน 2 เส้น

อ่านต่อ

ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด “ปิงโค้งคัพ” ครั้งที่ 22

หนังสือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน1. หลักเกณฑ์เปตอง2. หลักเกณฑ์เซปักตะกร้อ3. หลักเกณฑ์การแข่งขันฟุตบอล4. หลักเกณฑ์วอลเลย์บอล

อ่านต่อ
ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งตามไหล่ทาง

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งตามไหล่ทาง

วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง เชิญหมวดการทางเชียงดาว โครงการหลวงห้วยลึก สภ.เชียงดาว ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยลึก และนายทวีศักดิ์ ผู้เก็บขนขยะในกาดห้วยลึก ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งตามไหล่ทางและหารือแนวทางการขายของในพื้นที่หรือทางสาธารณะ ของประชาชนในเขตตำบลปิงโค้ง ณ เทศ....

อ่านต่อ
อบรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย รร.ปางมะเยา 2560

อบรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย รร.ปางมะเยา 2560

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ช่วงบ่าย เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ โรงเรียนบ้านปางมะเยา

อ่านต่อ
อบรมส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย รร.ปางเฟือง 2560

อบรมส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย รร.ปางเฟือง 2560

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ช่วงเช้า เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ โรงเรียนบ้านปางเฟือง

อ่านต่อ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเหมืองจี้

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเหมืองจี้

วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักปลัด ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านการบริหารงานและผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ตลอดจ....

อ่านต่อ
ร่วมประเพณีกินข้าวใหม่ ประจำปี 2560 บ้านก๊อตป่าบง

ร่วมประเพณีกินข้าวใหม่ ประจำปี 2560 บ้านก๊อตป่าบง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมประเพณีกินข้าวใหม่ ประจำปี 2560 บ้านก๊อตป่าบง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วิถีชุมชน

ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วิถีชุมชน

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ ,ผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วิถีชุมชน "คนปกาเกอะญอ" ลดเมืองร้อน โดยร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับชาวบ้านป่าตึงงาม หมู่ 14 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ณ หมู่บ้านป่าตึงงาม เมื่อ....

อ่านต่อ
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตำบลปิงโค้ง 2560

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตำบลปิงโค้ง 2560

วันนี้ 9 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตำบลปิงโค้ง ณ.โรงเรียนบ้านปางเฟือง

อ่านต่อ
ประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

วันนี้ 8 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
ประชุม ผอ.รร. ในต.ปิงโค้ง 2560

ประชุม ผอ.รร. ในต.ปิงโค้ง 2560

วันนี้ 6 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ปลัดเทศบาลฯ ร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ภาคเหนือ ได้มามอบเสื้อ เสื้อกันฝน กระบองไฟ

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ภาคเหนือ ได้มามอบเสื้อ เสื้อกันฝน กระบองไฟ

.......วันนี้ 31 ตุลาคม 2560 จากการที่เทศบาลตำบลปิงโค้ง ได้เข้าร่วม การรายงาน การเกิดอุบัติเหตุ/อุบติเหตุในพื้นที่ โดยรายงานผ่านแอพพลิเคชั่น RVP-3PACC เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบเหตุ ได้มีข้อมูลพื้นฐานในการคุ้มครองตาม พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ.......ในการนี้ตัวแทนจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ภาคเหนื....

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

วันนี้ 31 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ

ประกาศการออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ประจำปี 2561

ประกาศการออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ประจำปี 2561

อ่านต่อ

การยื่นแบบรายการทรัพย์สินและชำระภาษี ประจำปี 2561

การยื่นแบบรายการทรัพย์สินและชำระภาษี ประจำปี 2561

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 5

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 5

วันนี้ 30 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และนายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิง....

อ่านต่อ
ร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ด้วยความซาบซึ้....

อ่านต่อ
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปางศึกษาดูงานถ่านอัดแท่ง

สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปางศึกษาดูงานถ่านอัดแท่ง

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธาน นายกิตติ คชฤทธิ์ เลขานุการสภาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง นำโดย นายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง โดยที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณจา....

อ่านต่อ
ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

.........วันนี้ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการตำบลปิงโค้ง ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร....

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น

ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่1. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... 2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.....3. ร่าง....

อ่านต่อ
ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลปิงโค้ง

ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลปิงโค้ง

วันนี้ 12 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลปิงโค้ง ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ รับฟังปัญหา และผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข และรับฟังความคิดเห็นขอ....

อ่านต่อ
เทศบาลฯ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเป็นการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เทศบาลฯ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเป็นการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับผู้บริหารฯ และพนักงานของเทศบาลฯ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเป็นการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดและอำเภอฯ เพื่อแสดงถึงความจงรักภ....

อ่านต่อ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธาน และนายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีฯ , นายกิตติ คชฤทธิ์ เลขานุการสภาฯ , นายทองคำ กาทู สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย นำโดย นางสายธาร ประสงค์ความดี พลังงาน....

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

วันนี้ 9 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
ร่วมจัดโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น(ตักบาตรเทโวโรหณะ)

ร่วมจัดโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น(ตักบาตรเทโวโรหณะ)

...........วันนี้ 6 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง และประชาชนในตำบลปิงโค้ง ร่วมจัดโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น(ตักบาตรเทโวโรหณะ) ร่วมกับโรงเรียนบ้านออน และวัดบ้....

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

วันนี้ 29 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
ร่วมตั้งปณิธานเพื่อปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถวายในหลวง ร.๙

ร่วมตั้งปณิธานเพื่อปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถวายในหลวง ร.๙

วันที่ 25 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปิงโค้ง ร่วมตั้งปณิธานเพื่อปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างความดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิค....

อ่านต่อ
รอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง

รอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง

วันนี้ 19 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเ....

อ่านต่อ
รับมอบรางวัลสุดยอดคนพลังงาน ระดับประเทศและกิจกรรม Open House

รับมอบรางวัลสุดยอดคนพลังงาน ระดับประเทศและกิจกรรม Open House

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรี , นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีฯ , นางสาวลภัสรดา รติกันยากร นักบริหารงานสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมงานพร้อมจัดนิทรรศการและรับมอบรางวัล"สุดยอดคนพลังงาน " ระดับประเทศ....

อ่านต่อ
ต้อนรับคณะผู้แทนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเข้าศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะผู้แทนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเข้าศึกษาดูงาน

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมให้เกียรติต้อนรับคณะผู้แทนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนโดยการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควันของกลุ่ม....

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ
ประชุมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

ประชุมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

วันนี้ 15 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าฝ่ายราชการ ข้าราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ณ ห้องประชุมริมดอยรีสอร์ท

อ่านต่อ
กิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการถอดองค์ความรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ชุมชนห้วยลึก

กิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการถอดองค์ความรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ชุมชนห้วยลึก

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธาน เปิดการอบรมและนำเสนอรายงาน 9 ใบ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) กิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการถอดองค์ความรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ชุมชนห้วยลึก ดำเนินการโดยกองสวัสดิการ....

อ่านต่อ
กิจกรรม "โฮงเฮียนอุ้ยม่วนใจ๋" 2560

กิจกรรม "โฮงเฮียนอุ้ยม่วนใจ๋" 2560

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลปิงโค้ง ได้จัดกิจกรรม "โฮงเฮียนอุ้ยม่วนใจ๋" โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านปางมะเยา และ บ้านแม่ป๋าม ระหว่างวันที่ 10 ก.ค - 11 ก.ย. 2560 โดยมีสมาชิกผู้สูงอายุบ้านแม่ป๋ามหมู่ 3 จำนวน 26 คน , ผู้สูงอ....

อ่านต่อ
กองสวัสดิการสังคมร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน เกี่ยวกับการผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด

กองสวัสดิการสังคมร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน เกี่ยวกับการผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งในการประชุม ได้มีนายกเทศมนตรีฯ ประธานสภา....

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

วันนี้ 11 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

โครงการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

วันนี้ 5 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่ป๋าม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง

ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง

วันนี้ 5 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
กิจกรรม "โฮงเฮียนอุ้ยม่วนใจ๋" โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านปางมะเยา และ บ้านแม่ป๋าม

กิจกรรม "โฮงเฮียนอุ้ยม่วนใจ๋" โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านปางมะเยา และ บ้านแม่ป๋าม

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลปิงโค้ง ได้จัดกิจกรรม "โฮงเฮียนอุ้ยม่วนใจ๋" โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านปางมะเยา และ บ้านแม่ป๋าม ระหว่างวันที่ 10 ก.ค - 11 ก.ย. 2560 โดยมีสมาชิกผู้สูงอายุบ้านแม่ป๋ามหมู่ 3 จำนวน 26 คน , ผู้สูงอ....

อ่านต่อ
ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน กันยายน 2560

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน กันยายน 2560

วันนี้ 4 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ผู้น้ำชุมชนในตำบลปิงโค้ง เพื่อปรึกษาหารือการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาตำบลปิงโค้ง ประจำเด....

อ่านต่อ
ประชุมพนักงานประจำเดือน กันยายน 2560

ประชุมพนักงานประจำเดือน กันยายน 2560

วันนี้ 4 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเทศบาลตำบลปิงโค้ง และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาตำบลปิงโค้ง ประจำเดือน กันยายน 2560

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจ้างการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดแบบแปลน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดประกาศสอบราคา คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดราคากลาง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบสอบราคา คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจ้างการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสรรเสริญ - ดอยนาง หมู่ที่ 9 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดแบบแปลน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดประกาศสอบราคา คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดราคากลาง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบสอบราคา คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจ้างการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนห้วยน้ำริน หมู่ที่ 16 ตำบลปิงโค้ง อำเชียงดาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดแบบแปลน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดประกาศสอบราคา คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดราคากลาง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบสอบราคา คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง

  

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ร่วมกับงานสาธารณสุข ออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่และต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลปิงโค้ง เรื่อง การออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560

ประกาศเทศบาลตำบลปิงโค้ง เรื่อง การออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560

อ่านต่อ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธาน และนายนพสุนันท์ วรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานตามโครงการ....

อ่านต่อ
ประเพณีกินข้าวใหม่ ณ หมู่บ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9

ประเพณีกินข้าวใหม่ ณ หมู่บ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9

  

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้้้ นายทศพัฒน์ เลาจาง และนายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรี ได้เข้าร่วมประเพณีกินข้าวใหม่ ณ หมู่บ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  

วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประ....

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

  

วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
งานรวมพลังแห่งความภักดี

งานรวมพลังแห่งความภักดี

  

วันนี้ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกิจกรรม "งานรวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๘๙ พรรษา ๕....

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ประจำปี 2560

อ่านต่อ
ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนในตำบลปิงโค้ง ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้....

อ่านต่อ
พิธีถวายพืชผลแรก ประจำปี 2559 ณ บ้านห้วยจะค่าน (ชุมชนสรรเสริญ)

พิธีถวายพืชผลแรก ประจำปี 2559 ณ บ้านห้วยจะค่าน (ชุมชนสรรเสริญ)

  

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมพิธีถวายพืชผลแรก ประจำปี 2559 ณ บ้านห้วยจะค่าน (ชุมชนสรรเสริญ) ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 1 / 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 1 / 2560

  

วันนี้ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 1 / 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  

วันนี้ 4 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง นายนพสุนันท์ วรรณรัตน์ ปลัดเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ อาารอเ....

อ่านต่อ
เปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ณ บ้านห้วยลึก และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง

เปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ณ บ้านห้วยลึก และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง

 

........วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมทอดกฐิน และพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ณ บ้านห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์....

อ่านต่อ
เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง

เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง

  

........วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ .......ทั้งนี้ โดยมีนายสราวุฒิ วรพงษ์ น....

อ่านต่อ
ทอดกฐิน ณ วัดสุวรรณคีรี บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง

ทอดกฐิน ณ วัดสุวรรณคีรี บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง

 

วันนี้ 2 พฤศจิกายน 2559 นำโดยนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว พร้อมด้วย นายพิพัฒน์พงศ์ เดชา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงดาว หัวส่วนราชการของอำเภอ ข้าราชการในอำเภอเชียงดาวทุกแห่ง ร่วมทอดกฐิน ณ วัดสุวรรณคีรี บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชี....

อ่านต่อ
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

 

วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจะค่าน

เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจะค่าน

  

วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจะค่านในสังกัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

  

วันนี้ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ เชียงดาว กู้ดวิว เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประธานแม่บ้า....

อ่านต่อ
ร่วมเดินขบวนเพื่อถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ร่วมเดินขบวนเพื่อถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

  

วันนี้ 20 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง ร่วมเดินขบวนเพื่อถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีน....

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559

ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559

ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2559

ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2559"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559

ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"

อ่านต่อ

รายงานงบแสดงสถานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558

รายงานงบแสดงสถานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคา ก่อสร้างเมรุ แบบเตาเผาเดี่ยว หมู่ที่ 8

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"แบบแปลน ก่อสร้างเมรุ แบบเตาเผาเดี่ยว ม.8"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"ประกาศสอบราคา ก่อสร้างเมรุ แบบเตาเผาเดี่ยว ม.8 "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"ราคากลาง ก่อสร้างเมรุ แบบเตาเผาเดี่ยว ม.8 "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"เ....

อ่านต่อ
กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพฯให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามกฎหมาย ทั้ง 16 หมู่บ้าน

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพฯให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามกฎหมาย ทั้ง 16 หมู่บ้าน

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้มอบหมายให้ นายต๋า อภิเลิศสกุลพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นำเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพฯให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามกฎหมาย ทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มีนา....

อ่านต่อ
ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ร่วมกับคณะผู้บริหารฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปิงโค้ง เพื่อปรึกษาหารือในแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประจำปี 2559

ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ร่วมกับคณะผู้บริหารฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปิงโค้ง เพื่อปรึกษาหารือในแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประจำปี 2559

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ร่วมกับคณะผู้บริหารฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปิงโค้ง เพื่อปรึกษาหารือในแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันตาม"โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เทศบา....

อ่านต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและจัดทำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้กับชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานเพื่อลดปัญหาหมอกควันและลดโลกร้อน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและจัดทำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้กับชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานเพื่อลดปัญหาหมอกควันและลดโลกร้อน

   

...........วันที่ 1 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้ง เทศบาลตำบลเมืองนะ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำการผลิตเทคโนโลยีกระบวนการทำถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและจัดทำเทคโนโลยีพลังง....

อ่านต่อ
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และ นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ นำเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตาม"โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559" ดำเนินการโดยกองสวัสดิการสังคม ช่วงระหว่....

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ประจำปี 2559 กิจกรรมส่งเสริมและดูแลรักษาเพื่อเพิ่มผลผลิตไม้ผล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนของชุมชนไตรสภาวคาม ชุมชนแม่มะกู้ และชุมชนห้วยน้ำริน

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ประจำปี 2559 กิจกรรมส่งเสริมและดูแลรักษาเพื่อเพิ่มผลผลิตไม้ผล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนของชุมชนไตรสภาวคาม ชุมชนแม่มะกู้ และชุมชนห้วยน้ำริน

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ประจำปี 2559 กิจกรรมส่งเสริมและดูแลรักษาเพื่อเพิ่มผลผลิตไม้ผล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนของชุมชนไตรสภาวคาม ชุมชนแม่มะกู้ และชุมชนห้วยน้ำริน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ณ ห้....

อ่านต่อ
โครงการสืบสานวัฒธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชน ตนปิงโค้ง ครั้งที่ 1 ปี 2559

โครงการสืบสานวัฒธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชน ตนปิงโค้ง ครั้งที่ 1 ปี 2559

   

............วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลปิงโค้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเชียงดาว ได้จัด "โครงการสืบสานวัฒธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชน ตนปิงโค้ง ครั้งที่ 1 ปี 2559 โดยภายในงานมีเวทีเสวนา "วัฒนธรรมท้องถิ่น จะรักษาอย่างไรให้คงอยู่" นิทรรศการมีชีว....

อ่านต่อ
ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559

ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้มอบหมายให้ นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ นำเจ้าเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญบ้านหมู่ 15 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตาม"โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ....

อ่านต่อ
ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559

ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้มอบหมายให้ นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ และ นายพิชัย บูแช , นายมานะ วงศ์ภูชิต สมาชิกสภาเทศบาลฯ นำเจ้าเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญบ้านหมู่ 9 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตาม"โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอา....

อ่านต่อ
ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และไร้ที่พึ่ง คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559

ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และไร้ที่พึ่ง คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และ นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตาม"โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และไร้ที่พึ่ง คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559" ดำเนินการโดยกองสวัสดิการสังคม ช่วงระหว่....

อ่านต่อ
ทดลองการเผาซังข้าวโพด แบบไร้ควัน ในภาชนะที่ทางพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ทดลองการเผาซังข้าวโพด แบบไร้ควัน ในภาชนะที่ทางพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

  

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้ร่วมกับนายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันทดลองการเผาซังข้าวโพด แบบไร้ควัน ในภาชนะที่ทางพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกแบบมา เพื่อนำไปสู่การลดการเผาในที่โล่ง ที่ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันในปัจจุบัน โดยจะมีก....

อ่านต่อ
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมการจัดกิจกรรมวิถีชน คนปิงโค้ง ประจำปีงบประมาณ 2559

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมการจัดกิจกรรมวิถีชน คนปิงโค้ง ประจำปีงบประมาณ 2559

   

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ปลัดเทศบาล ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมการจัดกิจกรรมวิถีชน คนปิงโค้ง ประจำปีงบประมาณ 2559 ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ณ....

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2559

ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2559"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2558

ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2558"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2558"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"

อ่านต่อ
พิธีเปิดและจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดและจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดเชียงใหม่

  

................วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดและจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดเชียงใหม่ ................ทั้งนี้โดยมีทีมคณะผู้บริหารฯ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน....

อ่านต่อ
กิจกรรมคลิกออฟ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2559

กิจกรรมคลิกออฟ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2559

   

........วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้งนำโดยทีมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกับหน่วยงานราชการฯ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลปิงโค้ง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง ร่วมกิจกรรมคลิกออฟ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.25....

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสตรีทั้ง 23 ชุมชน

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสตรีทั้ง 23 ชุมชน

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้มอบหมายให้ นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสตรีทั้ง 23 ชุมชน ในเขตตำบลปิงโค้งร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เพื่อหารือในการเตรียมการจัดงานวันสตรีสากล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง อ.เชี....

อ่านต่อ
ร่วมประเพณีงานปีใหม่ลีซู ณ บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 16 ต.ปิงโค้ง

ร่วมประเพณีงานปีใหม่ลีซู ณ บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 16 ต.ปิงโค้ง

  

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมทีมคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมประเพณีงานปีใหม่ลีซู ณ บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 16 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลปิงโค้ง (ศป.ปส.ทต.ปิงโค้ง)

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลปิงโค้ง (ศป.ปส.ทต.ปิงโค้ง)

  

วันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลปิงโค้ง (ศป.ปส.ทต.ปิงโค้ง) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2558 และพิจารณาวางแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเ....

อ่านต่อ
โครงการแนวกันไฟป้องกันไฟป่า กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำแนวป้องกันไฟป่าตำบลปิงโค้ง ประจำปี 2559

โครงการแนวกันไฟป้องกันไฟป่า กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำแนวป้องกันไฟป่าตำบลปิงโค้ง ประจำปี 2559

   

........วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกับชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลปิงโค้ง และผู้นำชุมชน จัดโครงการแนวกันไฟป้องกันไฟป่า กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำแนวป้องกันไฟป่าตำบลปิงโค้ง ปร....

อ่านต่อ
โครงการ รักอย่างไร ให้ปลอดภัย ห่างไกล เอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการ รักอย่างไร ให้ปลอดภัย ห่างไกล เอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2559

  

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิด "โครงการ รักอย่างไร ให้ปลอดภัย ห่างไกล เอดส์" ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก

อ่านต่อ
ประชุมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเชียงดาวเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

ประชุมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเชียงดาวเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

  

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเชียงดาวเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยฯตามกฎหมาย ทั้ง 16 หมู่บ้าน

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยฯตามกฎหมาย ทั้ง 16 หมู่บ้าน

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และนายต๋า อภิเลิศสกุลพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นำทีมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยฯตามกฎหมาย ทั้ง 16 หมู่บ้าน ในเขตตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559....

อ่านต่อ
ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุม ร่วมกันคณะผู้บริหารฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปิงโค้ง เพื่อปรึกษาหารือในแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประจำปี 2559

ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุม ร่วมกันคณะผู้บริหารฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปิงโค้ง เพื่อปรึกษาหารือในแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลปิงโค้ง ประจำปี 2559

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุม ร่วมกันคณะผู้บริหารฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปิงโค้ง เพื่อปรึกษาหารือในแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันตาม"โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เทศบาลต....

อ่านต่อ
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทอนหงส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทอนหงส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะผู้บริหารฯ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทอนหงส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตาม"โครงการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และสมาชิกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559....

อ่านต่อ
ศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

ศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

  

........วันนี้ 29 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็นนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชนตำบลปิงโค้ง และสมาชิก อปพร.ตำบลปิงโค้ง ได้มาศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ เทศบาลเมืองก....

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคา อาคารศูนย์ อปพร.ม.10 ชุมชนใหม่สามัคคี

ประกาศสอบราคา อาคารศูนย์ อปพร.ม.10"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"เอกสารสอบราคา อาคารศูนย์ อปพร.ม.10"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"ราคากลาง อาคารศูนย์ อปพร.ม.10"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"แบบแปลน อาคารศูนย์ อปพร.ม.10"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โ....

อ่านต่อ
ร่วมโครงการอบรมเผาถ่านด้วยเทคโนโลยีเตาเผาถ่าน 200 ลิตร ของมูลนิธิอุ่นใจ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม อำเภอเชียงดาว และอำเภอสะเมิง

ร่วมโครงการอบรมเผาถ่านด้วยเทคโนโลยีเตาเผาถ่าน 200 ลิตร ของมูลนิธิอุ่นใจ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม อำเภอเชียงดาว และอำเภอสะเมิง

   

วันนี้ 26 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเผาถ่านด้วยเทคโนโลยีเตาเผาถ่าน 200 ลิตร ของมูลนิธิอุ่นใจ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม อำเภอเชียงดาว และอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการ....

อ่านต่อ
ร่วมงานวันรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันอำเภอเชียงดาวอย่างยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ร่วมงานวันรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันอำเภอเชียงดาวอย่างยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

  

........วันนี้ 25 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้งนำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลปิงโค้ง และผู้นำชุมชน ร่วมงานวันรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันอำเภอ....

อ่านต่อ
ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น "วิถีชนคนปิงโค้ง"

ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น "วิถีชนคนปิงโค้ง"

  

วันนี้ 20 มกราคม 2559 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปิงโค้ง ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น "วิถีชนคนปิงโค้ง" ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง ซึ่งมีนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุก....

อ่านต่อ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง(สปสช.)ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลริมปิง

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง(สปสช.)ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลริมปิง

  

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง(สปสช.)ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโ....

อ่านต่อ
ร่วมประเพณีกินวอตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกินวอ "เขาะจะเว" ประจำปีงบประมาณ 2559 ดำเนินการโดย สภาวัฒนธรรมตำบลปิงโค้ง ณ บ้านหนองเต่า

ร่วมประเพณีกินวอตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกินวอ "เขาะจะเว" ประจำปีงบประมาณ 2559 ดำเนินการโดย สภาวัฒนธรรมตำบลปิงโค้ง ณ บ้านหนองเต่า

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมทีมคณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประเพณีกินวอตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกินวอ "เขาะจะเว" ประจำปีงบประมาณ 2559 ดำเนินการโดย สภาวัฒนธรรมตำบลปิงโค้ง ณ บ้านหนองเต่า หมู่ 15 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เ....

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการ (อพม.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและขยายจำนวน อพม. เพื่อสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญญา

ประชุมคณะกรรมการ (อพม.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและขยายจำนวน อพม. เพื่อสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญญา

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้มอบหมายให้นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ (อพม.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและขยายจำนวน อพม. เพื่อสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญญา ณ เขตพัฒนาพื้นที่สูง ห้วยจะค่าน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชี....

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ครั้งที่ 1/2559

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ครั้งที่ 1/2559

  

........วันนี้ 18 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้งนำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลปิงโค้ง และผู้นำชุมชน จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกั....

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ได้รับเชิญร่วมงานปีใหม่ ประจำปี2559 ของผู้สูงอายุ และร่วมรับประธานอาหารกับผู้สูงอายุบ้านไตรสภาวคาม

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ได้รับเชิญร่วมงานปีใหม่ ประจำปี2559 ของผู้สูงอายุ และร่วมรับประธานอาหารกับผู้สูงอายุบ้านไตรสภาวคาม

  

วันที่ 11 มกราคม 2559 นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ได้รับเชิญร่วมงานปีใหม่ ประจำปี2559 ของผู้สูงอายุ และร่วมรับประธานอาหารกับผู้สูงอายุบ้านไตรสภาวคาม หมู่ที่ 5 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้ง "น้อเป๊เจ๊า" ชนเผ่าม้ง ประจำปี 2559

งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้ง "น้อเป๊เจ๊า" ชนเผ่าม้ง ประจำปี 2559

   

วันที่ 9 มกราคม 2559 นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปิงโค้งร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้ง "น้อเป๊เจ๊า" ชนเผ่าม้ง ประจำปี 2559 ณ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชนในเขตตำบลปิงโค้ง ณ กาดกุ๊ดวิล ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชนในเขตตำบลปิงโค้ง ณ กาดกุ๊ดวิล ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง นายพิพัฒน์พงษ์ เดชา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตตำบลปิงโค้ง พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใ....

อ่านต่อ
นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้มอบปฏิทินปีใหม่ 2559

นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้มอบปฏิทินปีใหม่ 2559

   

นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้มอบปฏิทินปีใหม่ 2559 ให้ โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม โรงเรียนบ้านปางมะเยา อุทยานแห่งชาติ ศรีลานนา หน่วยปางมะเยา และวัดปางมะกง

อ่านต่อ
ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกินวอ "เขาะจะเว" ชนเผ่าลาหู่ ประจำปี 2559

ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกินวอ "เขาะจะเว" ชนเผ่าลาหู่ ประจำปี 2559

  

วันที่ 6 มกราคม 2559 นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกินวอ "เขาะจะเว" ชนเผ่าลาหู่ ประจำปี 2559 และร่วมเป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ปิงโค้งคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ บ้านก๊อตป่าบง หมู่ที่ 11 ต.ปิงโค้....

อ่านต่อ
ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชน ในเขตตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559

ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชน ในเขตตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชน ในเขตตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อปรึกษาหารือในแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาลฯ อันจะส่งผลดีและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานร่วมกันให้ดียิ่....

อ่านต่อ
ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกินวอ

ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกินวอ

  

วันนี้ 5 มกราคม 2559 นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกินวอ "เขาะจะเว" ชนเผ่าลาหู่ ประจำปี 2559 ณ บ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ
จัดฝึกอบรมทบทวนงานการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อเช็คความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ตั้งจุดบริการ 7 วันอันตราย

จัดฝึกอบรมทบทวนงานการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อเช็คความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ตั้งจุดบริการ 7 วันอันตราย

  

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลปิงโค้ง งานป้องกัน สำนักปลัด ได้จัดฝึกอบรมทบทวนงานการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อเช็คความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ตั้งจุดบริการ 7 วันอันตราย ณ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุม และนายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้กับ ประธานและตัวแทนกลุ่มอาชีพฯ ทั้ง 33 กลุ่ม ใน....

อ่านต่อ
งานคริสต์มาสบ้านไตรสภาวคาม ประจำปี 2558

งานคริสต์มาสบ้านไตรสภาวคาม ประจำปี 2558

  

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมงานคริสต์มาสบ้านไตรสภาวคาม ประจำปี 2558 ตามโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางคริสต์ศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โบสถ์คริสต์จักรบ้านไตรสภาวคาม หมู่ที่ 5 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชา....

อ่านต่อ
กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตาม "โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559" ของราษฏรในเขตตำบลปิงโค้ง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้คว....

อ่านต่อ
กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตาม "โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559" ของราษฏรในเขตตำบลปิงโค้ง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้คว....

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะผู้บริหารฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนบ้านห้วยลึก

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะผู้บริหารฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนบ้านห้วยลึก

  

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลาประมาณ 8.30 น. โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะผู้บริหารฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนบ้านห้วยลึก ณ สนามกีฬาโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านม....

อ่านต่อ
กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตาม "โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559" ของราษฏรในเขตตำบลปิงโค้ง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้คว....

อ่านต่อ
กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตาม "โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559" ของราษฏรในเขตตำบลปิงโค้ง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้คว....

อ่านต่อ
โครงการท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ บ้านปางเฟือง

โครงการท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ บ้านปางเฟือง

  

………….วันนี้ 17 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สจ.พิพัฒน์พงศ์ เดชา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้านตำบลปิงโค้ง และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง จัดหน่วยบริการประชาชน ร่วมกับ โครงการท้อ....

อ่านต่อ
กิจกรรมฝึกอบรมราษฎรอาสาและการเฝ้าระวังป้องกันภัยยาเสพติด บ้านป่าตึงงาม

กิจกรรมฝึกอบรมราษฎรอาสาและการเฝ้าระวังป้องกันภัยยาเสพติด บ้านป่าตึงงาม

  

..............เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้นายทศพัศฒ์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยนายประพันธ์ เลาหาง ประธานสภาฯ นายต๋า อภิเลิศสกุลพร ที่ปรึกษานายกฯ นายนพสุนันท์ วรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และพนักงานเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมฝ....

อ่านต่อ
กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตาม โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559

กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตาม โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตาม "โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559" โดยในวันนี้มี นายจเร ดาวเรือง ผู้ใหญ่บ้านห้วยจะค่าน หมู่ 9 และ....

อ่านต่อ
กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตาม โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตาม โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตาม "โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559" ของราษฏรในเขตตำบลปิงโค้ง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้คว....

อ่านต่อ
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ หนึ่งใจ...เดียวกัน ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเชียงดาว

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ หนึ่งใจ...เดียวกัน ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเชียงดาว

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกับข้าราชการจากทุกส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และประชาชนในเขตอำเภอเชียงดาว ร่วมต้อนรับ ดร. มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เนื่องในพิธีมอบ....

อ่านต่อ
กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตาม โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559

กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตาม โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตาม "โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559" โดยในวันนี้มี นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ให้....

อ่านต่อ
กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตาม โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559

กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตาม โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตาม "โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559" โดยวันนี้มี นายนพสุนันท์ วรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลฯ และนายกิตติ คชฤ....

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ซื้อ)"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"รายละเอียดแนบท้ายประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์"คลิกที่เพื่อดาวน์โหลด"เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกปร....

อ่านต่อ
กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตาม โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559 บ้านแม่ป๋าม หมู่ 3

กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตาม โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559 บ้านแม่ป๋าม หมู่ 3

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตาม "โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2559" ของราษฏรในเขตตำบลปิงโค้ง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้คว....

อ่านต่อ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราชประจำปี 2558

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราชประจำปี 2558

  

.................เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลาประมาณ 18.00 น. เทศบาลตำบลปิงโค้ง ได้ดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราชประจำปี 2558 นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดงานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริห....

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้งร่วมแรงร่วมใจ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

เทศบาลตำบลปิงโค้งร่วมแรงร่วมใจ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

  

เช้าวันที่ 6 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และประชาชนบ้านไตรสภาวคาม หมู่ที่ 5 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ร่วมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคีทั่วแผ่นดิน ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่....

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. บ้านห้วยจะค่าน ม.9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"แบบแปลนโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. บ้านห้วยจะค่าน ม.9"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. บ้านห้วยจะค่าน ม.9"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. บ้านห้วยจะค่าน ม.9"คลิกที่นี้เ....

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้งร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลปิงโค้งร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

   

เทศบาลตำบลปิงโค้งร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๘.............เช้าวันนี้ "๕ ธันวาคม ๒๕๕๘" เทศบาลตำบลปิงโค้งนำโดย นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมพิ....

อ่านต่อ
ขอเชิญร่วงงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราชประจำปี ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วงงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราชประจำปี ๒๕๕๘

   

"ขอเชิญร่วงงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราชประจำปี ๒๕๕๘"............ทั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงเทิดพระเกรียรติจากโรงเรียน และกลุ่มชนเผ่า พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ จุดพลุเฉลิมพระเกียรติ ปล่อยโคมลอย จำนวน....

อ่านต่อ
ประชุมพนักงาน ข้ารราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2558

ประชุมพนักงาน ข้ารราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2558

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะผู้บริหารฯ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการฯ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมประชุมเพื่อให้แนวทางการทำงาน และเพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้งร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลปิงโค้งร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558

   

วันนี้ 4 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลปิงโค้ง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา....

อ่านต่อ
ผู้บริหารระดับสูง มูลนิธิสโกล นักสาธารณสุขนานาชาติ นักวิจัยโครงการ PODD เยี่ยมชมการดำเนินงาน ความ สำเร็จ ในการจัดการเหตุ หรือโรคระบาด ในโครงการผ่อดีดี ของเทศบาลตำบลปิงโค้ง

ผู้บริหารระดับสูง มูลนิธิสโกล นักสาธารณสุขนานาชาติ นักวิจัยโครงการ PODD เยี่ยมชมการดำเนินงาน ความ สำเร็จ ในการจัดการเหตุ หรือโรคระบาด ในโครงการผ่อดีดี ของเทศบาลตำบลปิงโค้ง

   

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารระดับสูง มูลนิธิสโกล นักสาธารณสุขนานาชาติ นักวิจัยโครงการ PODD เยี่ยมชมการดำเนินงาน ความ สำเร็จ ในการจัดการเหตุ หรือโรคระบาด ในโครงการผ่อดีดี ของเทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น ได้ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินโครงการ และมีอาสาสมัคร ผ่อดีดี ตำบลปิงโค้ง ....

อ่านต่อ
view