สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หน้าปก,สารบัญ,หน้า 1-41 คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดหน้า 42-70 คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดหน้า 71-100 คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดหน้า 101-125 คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ อนามัยแม่และเด็กเทศบาลตำบลปิงโค้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ อนามัยแม่และเด็กเทศบาลตำบลปิงโค้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

   

...........เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย นายนพสุนันท์ วรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลฯ ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ อนามัยแม่และเด็กเทศบาลตำบลปิงโค้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยมี นายคมศักดิ์ รัตติญา เ....

อ่านต่อ
โครงการจัดซื้อวัสดุท่อ เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ชุมชนบ้านปางมะกง

โครงการจัดซื้อวัสดุท่อ เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ชุมชนบ้านปางมะกง

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นตัวแทนมอบ ท่อพีวีซี จำนวน 60 ท่อน และน้ำยาประสานท่อ จำนวน 2 กระป๋อง ตามโครงการจัดซื้อวัสดุท่อ เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ชุมชนบ้านปางมะกง หมู่ที่....

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลกลุ่มผู้เลี้ยงปลาและสุกร ในเขตหมู่บ้านห้วยจะค่าน หมู่ 9

ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลกลุ่มผู้เลี้ยงปลาและสุกร ในเขตหมู่บ้านห้วยจะค่าน หมู่ 9

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ ติดตามประเมินผลการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลกลุ่มผู้เลี้ยงปลาและสุกร ในเขตหมู่บ้านห้วยจะค่าน หมู่ 9 และหมู่บ้านหนองเต่า หมู่ 15 ต.ปิงโค้ง อ.....

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.หมู่ที่ 4 ชุมชนปางมะเยา ครั้งที่ 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"แบบแปลน อาคารศูนย์ อปพร.ม.4 ครั้งที่ 2 "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"ประกาศสอบราคา อาคาร ศูนย์ อปพร.ม.4 ครั้งที่ 2 "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"ราคากลาง อาคารศูนย์ อปพร.ม.4 ครั้งที่ 2 "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"เอกสารสอบราคา อาคารศู....

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2558

งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2558 คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ
โครงการไข่ไก่ รวมใจต้านภัยไข้เลือดออก

โครงการไข่ไก่ รวมใจต้านภัยไข้เลือดออก

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปิงโค้ง ตรวจประเมิน "โครงการไข่ไก่ รวมใจต้านภัยไข้เลือดออก" ณ บ้านใหม่สามัคคี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558

อ่านต่อ
พิธีการปิดฝึกอบรม โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย

พิธีการปิดฝึกอบรม โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย

...............เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วย นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ นายนพสุนันท์ วรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลฯ นางจารุวรรณ ชัยชม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง เข้าร่วมในพิธีการปิดฝึกอบรม "โครงการ D.A.R.E. ประเทศไท....

อ่านต่อ
โครงการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก ประจำปี 2558

โครงการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก ประจำปี 2558

   

วันที่ 16 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งผู้ป่วยพบแพทย์ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก ประจำปี 2558 หลังจากการผ่าตัดโรคต้อกระจก และนัดขยายม่านตา ณ โรงพยาบาลนครพิงค์

อ่านต่อ
กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจ ประเมิน ติดตามผล การส่งเสริมอาชีพฯ

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจ ประเมิน ติดตามผล การส่งเสริมอาชีพฯ

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจ ประเมิน ติดตามผล การส่งเสริมอาชีพฯ ซึ่งในวันนี้ได้ติดตามประเมินผลกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ และปลาดุก ในพื้นที่หมู่บ้านปางโม่ หมู่ 8 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 14 ก....

อ่านต่อ
ประชุมโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

ประชุมโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

  

.............เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล พร้อมด้วยนายต๋า อภิเลิศสกุลพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายนพสุนันท์ วรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง นายราเชนต์ บัวเขียว ผู้อำนวยการกองช่างฯ พร้อมคณะผู้บริห....

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้งออกตรวจสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

เทศบาลตำบลปิงโค้งออกตรวจสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

   

เทศบาลตำบลปิงโค้งออกตรวจสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเชียงดาว สภ.เชียงดาว สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลปิงโค้ง เพื่อให้คำแนะนำผู้ประกอบการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ วันที่ 10 กันยายน 2558

ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ วันที่ 10 กันยายน 2558

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการเลี้ยง กบ และ สุกร ของกลุ่มผู้เลี้ยงหมู่บ้านใหม่สามัคคี ต.ปิงโค้ง อ.เชียง....

อ่านต่อ
ประชุมเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานเพื่อลดปัญหาหมอกควันและลดโลกร้อน

ประชุมเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานเพื่อลดปัญหาหมอกควันและลดโลกร้อน

   

............เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 สำนักงานพลังงานและเทคโนโลยีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานเพื่อลดปัญหาหมอกควันและลดโลกร้อน โดยมีนายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่....

อ่านต่อ
ตรวจสอบร่างเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตรวจสอบร่างเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  

วันที่ 10 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลปิงโค้งได้นำร่างเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว

อ่านต่อ
ติดตามประเมินผลการส่งเสริมอาชีพของกลุ่ม เช่น การทอผ้า,การเลี้ยงสุกร,การเลี้ยงไก่,การเลี้ยงกบ,การเลี้ยงปลาดุก

ติดตามประเมินผลการส่งเสริมอาชีพของกลุ่ม เช่น การทอผ้า,การเลี้ยงสุกร,การเลี้ยงไก่,การเลี้ยงกบ,การเลี้ยงปลาดุก

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการส่งเสริมอาชีพของกลุ่ม เช่น การทอผ้า,การเลี้ยงสุกร,การเลี้ยงไก่,การเลี้ยงกบ,การเลี้ยงปลาดุก โดยได้ลงพื้นที่หมู่บ้านออน,บ้านป่าตึงงาม,บ้านแม่ป๋าม,บ....

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้งได้รับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดีเด่น

เทศบาลตำบลปิงโค้งได้รับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดีเด่น

   

............เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีมอบโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดีเด่น แก่เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยมี นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมสนามกีฬา 700 ปี โรงแรม 700 ปี เชียงใหม่ ..........

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจ้างรถรับส่ง ศพด.สายบ้านใหม่สามัคคี - ห้วยลึก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"ประกาศสอบราคาจ้างรถรับส่ง ศพด.สายบ้านใหม่สามัคคี - ห้วยลึก "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"แผนที่สายบ้านใหม่สามัคคี - ห้วยลึก "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"เอกสารแนบท้ายสอบราคาจ้างรถรับส่ง ศพด.สายบ้านใหม่สามัคคี - ห้วยลึก "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โ....

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจ้างรถรับส่ง ศพด.สายบ้านห้วยจะค่าน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"ประกาศสอบราคาจ้างรถรับส่ง ศพด.สายบ้านห้วยจะค่าน "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"แผนที่สายบ้านห้วยจะค่าน "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"เอกสารแนบท้ายสอบราคาจ้างรถรับส่ง ศพด.สายบ้านห้วยจะค่าน "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"เอกสารสอบราคาจ้างรถรับส่ง ศพด....

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจ้างรถรับส่ง ศพด.สายบ้านป่าตึงงาม - บ้านออน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"ประกาศสอบราคาจ้างรถรับส่ง ศพด.สายบ้านป่าตึงงาม - บ้านออน "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"แผนที่สายบ้านป่าตึงงาม - บ้านออน "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"เอกสารแนบท้ายสอบราคาจ้างรถรับส่ง ศพด.สายบ้านป่าตึงงาม - บ้านออน "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"เอ....

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจ้างทำอาาหารกลางวัน ศพด.ป่าตึงงาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"ประกาศสอบราคาจ้างทำอาาหารกลางวัน ศพด.ป่าตึงงาม "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"ประมาณการสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวัน ศพด.ป่าตึงงาม "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"เอกสารสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันศพด.ป่าตึงงาม "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวัน ศพด.ทต.ปิงโค้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวัน ศพด.ทต.ปิงโค้ง "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"ประมาณการสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวัน ศพด.ทต.ปิงโค้ง "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"เอกสารสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวัน ศพด.ทต.ปิงโค้ง "คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"

อ่านต่อ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรคต้อกระจก

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรคต้อกระจก

   

วันที่ 7 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรคต้อกระจกทำการผ่าตัดโรคต้อกระจก และทำการลอกต้อเนื้อแล้ว มาพบแพทย์เพื่อดูอาการหลังการลอกต้อเนื้อ และดูผู้ป่วยว่าพร....

อ่านต่อ
ฉีดพ่นหมอกควัน 100 เมตร เพื่อกำจัดปัญหายุงลายควบคุมไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก

ฉีดพ่นหมอกควัน 100 เมตร เพื่อกำจัดปัญหายุงลายควบคุมไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก

   

...........วันที่ 3 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน 100 เมตร เพื่อกำจัดปัญหายุงลายควบคุมไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก บ้านห้วยจะค่าน หมู่ 9 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยลึก

ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยลึก

  

............วันที่ 3 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง คณะผู้บริหารฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานกองช่างลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่............จากการลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำภ....

อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนบ้านห้วยลึก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนบ้านห้วยลึก

  

............วันที่ 3 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองช่าง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายงานให้ นายราเชนต์ บัวเขียว ผอ.กองช่าง และนายกนก สินลิโก นายช่างโยธา ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการ "ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก" ชุมชนบ้านห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชี....

อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านใหม่สามัคคีหย่อมบ้านปงตอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านใหม่สามัคคีหย่อมบ้านปงตอง

  

............วันที่ 2 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองช่าง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายงานให้ นายราเชนต์ บัวเขียว ผอ.กองช่าง และนายกนก สินลิโก นายช่างโยธา ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการ "ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก" ณ บ้านใหม่สามัคคีหย่อมบ้านปงตอง ตำบลป....

อ่านต่อ
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2558

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2558

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2558 พร้อมด้วยนายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีฯ, นายต๋า อภิเลิศสกุลพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหารฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางกา....

อ่านต่อ
โครงการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่ และกรอบภารกิจของคณะกรรมการ และผู้แทนเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปิงโค้ง ประจำปี พ.ศ.2558

โครงการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่ และกรอบภารกิจของคณะกรรมการ และผู้แทนเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปิงโค้ง ประจำปี พ.ศ.2558

   

...........เทศบาลตำบลปิงโค้ง สำนักปลัด โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่ และกรอบภารกิจของคณะกรรมการ และผู้แทนเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปิงโค้ง ประจำปี พ.ศ.2558" ณ สำนักงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปิงโค้ง โดยสำนักงานศูนย์ยุติธ....

อ่านต่อ
ลงพื้นที่สำรวจสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

ลงพื้นที่สำรวจสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรฯ นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีฯ นายทาวัชร์ ก๋าละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานกองช่าง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลปิง....

อ่านต่อ
ร่วมแรง ร่วมใจ ปลูกหญ้าแฝก 140,000 กล้า

ร่วมแรง ร่วมใจ ปลูกหญ้าแฝก 140,000 กล้า

   

"ร่วมแรง ร่วมใจ ปลูกหญ้าแฝก 140,000 กล้า" นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และชาวบ้านปงตอง ทำกิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก" เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านปงตอง ต.ปิง....

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ชมรมผู้สูงอายุบ้านปางเฟือง

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ชมรมผู้สูงอายุบ้านปางเฟือง

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ชมรมผู้สูงอายุบ้านปางเฟือง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ตาม"โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ร้านสูงวัยกำ....

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนรู้ปฐมวัย วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปิงโค้ง

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนรู้ปฐมวัย วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปิงโค้ง"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนไตรสภาวคาม เข้าศึกษาดูงาน

โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนไตรสภาวคาม เข้าศึกษาดูงาน

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนไตรสภาวคาม เข้าศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรแปรรูปดอยห....

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นของเยาวชนตำบลปิงโค้ง

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นของเยาวชนตำบลปิงโค้ง

   

.............วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นของเยาวชนตำบลปิงโค้ง ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว พร้อมด้วย นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง นายนพสุนันท์ วรรณรัตน์ ปลัดเท....

อ่านต่อ
กองช่างลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยลึก

กองช่างลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยลึก

   

............วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง คณะผู้บริหารฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานกองช่างลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่............จากการลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำ....

อ่านต่อ
กองช่างลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจะค่าน

กองช่างลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจะค่าน

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง คณะผู้บริหารฯ มอบหมายให้ นายกนก สินลิโก นายช่างโยธา และเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟกิ่งบ้านแม่ป๋าม

กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟกิ่งบ้านแม่ป๋าม

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง คณะผู้บริหารฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานกองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟกิ่งบ้านแม่ป๋าม หมู่ที่ 3 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
กู้ภัยขุนทองเทศบาลตำบลปิงโค้ง รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์

กู้ภัยขุนทองเทศบาลตำบลปิงโค้ง รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 10.00 น. "กู้ภัยขุนทอง" เทศบาลตำบลปิงโค้ง รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ บริเวณหน้าค่ายพิชิตปรีชากร ร.7 พัน 2 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หลังจากได้รับแจ้ง "กู้ภัยขุนทอง" ได้รีบออกช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้ได....

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดอบรม

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดอบรม

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดอบรม "โครงการการป้องกันและแก้ปัญหา เรื่อง ยาเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์" ณ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ

กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพตามกฏหมายให้กับพี่น้องประชาชนในเขตบ้านปางมะเยาหมู่ 4 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่....

อ่านต่อ
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านแม่มะกู้

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านแม่มะกู้

  

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะบริหารฯ สจ.พิพัฒน์พงศ์ เดชา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้านตำบลปิงโค้ง และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง จัดหน่วยบริการประชาชน ร่วมกับ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านแม่มะกู้ หมู่....

อ่านต่อ
หมอทันตกรรมโรงพยาบาลเชียงดาวได้มาตรวจสุขภาพปากและฟัน ประจำปี 2558

หมอทันตกรรมโรงพยาบาลเชียงดาวได้มาตรวจสุขภาพปากและฟัน ประจำปี 2558

   

เช้าวันนี้ 17 สิงหาคม 2558 หมอทันตกรรมโรงพยาบาลเชียงดาวได้มาตรวจสุขภาพปากและฟัน ประจำปี 2558 โดยมีการเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปิงโค้ง เพื่อให้เด็กๆมีัสุขภาพปากและฟันที่แข็งแรง และป้องกันโรคฝันผุ

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2558

งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2558 คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ
งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

   

.........วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหา....

อ่านต่อ
เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

   

เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ในวันพุธ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลปิงโค้ง........กำหนดการ..........เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. - ลงทะเบียนเวลา ๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. - ชมการแสดงของนักเรี....

อ่านต่อ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง ประจำปี พ.ศ.2558

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง ประจำปี พ.ศ.2558

   

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีนายประพันธ์ เลาหาง ประธานสภาเทศบาลตำบลปิงโค้งเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

อ่านต่อ
โครงการปลูกป่า เสริมป่า รักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการปลูกป่า เสริมป่า รักษาสิ่งแวดล้อม

   

กิจกรรมปลูกป่า "โครงการปลูกป่า เสริมป่า รักษาสิ่งแวดล้อม" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งโรงเรียนมิตรมวลชน เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมฯ โดยนายอดิศักดิ์ คำมาบุตร หัวหน้าโครงการหลวงห้วยลึกให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมนี้เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนต....

อ่านต่อ
กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยฯตามกฏหมาย ทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตตำบลปิงโค้งกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยฯตามกฏหมาย ทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตตำบลปิงโค้ง

กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยฯตามกฏหมาย ทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตตำบลปิงโค้งกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยฯตามกฏหมาย ทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตตำบลปิงโค้ง

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้มอบหมายให้นายต๋า อภิเลิศสกุลพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นำเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยฯตามกฏหมาย ทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อว....

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 16 หมู่บ้าน

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 16 หมู่บ้าน

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง สำนักปลัด โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปิงโค้ง เพื่อปรึกษาหารือ และประสานงานภายในพิ้นที่ให้เป็นแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อรับทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้คุณภาพชีวิต....

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเข้าร่วมประชุมหารือเรื่องขอพื้นที่สร้างสนามกีฬาอำเภอเชียงดาว

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเข้าร่วมประชุมหารือเรื่องขอพื้นที่สร้างสนามกีฬาอำเภอเชียงดาว

   

นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมกับนายยงยุทธ สุวภาพ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย สจ.อำเภอเชียงดาว กำนันในอำเภอเชียงดาว และ ผอ.สำราญ ปัญญา ตัวแทนคณะครูอำเภอเชียงดาว ได้เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องขอพื้นที่สร้างสนามกีฬาอำเภอเชียงดาว จากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 จำนวน 25 ไร่ ณ ห้องประชุมหน่วยพัฒน....

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุมประธานชุมชนทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปิงโค้ง

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุมประธานชุมชนทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปิงโค้ง

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุมประธานชุมชนทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปิงโค้ง เพื่อหารือการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปิงโค้งให้เกิดการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลของสมาชิกและผู้นำชุมชน อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังในและการเอื้อ....

อ่านต่อ
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ อปพร. ตำบลปิงโค้ง

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ อปพร. ตำบลปิงโค้ง

   

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ อปพร. ตำบลปิงโค้ง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ณ วัดสุวรรณคีรี บ้านปางมะเยา หมู่ที่ 4 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระครูเกษมจริยานุกูล เจ้าคณะตำบลปิงโค้งเขต 1 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพิพัฒน์พงษ์ เดชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด....

อ่านต่อ

สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านปางมะเยา

แบบแปลนก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดประกาศก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้งร่วมพิธีปลูกป่าและบวชป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2558 ณ ป่าชุมชนบ้านหนองเต่า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลปิงโค้งร่วมพิธีปลูกป่าและบวชป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2558 ณ ป่าชุมชนบ้านหนองเต่า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   

เทศบาลตำปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้มอบหมายให้นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ ,นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีฯ และนายต๋า อภิเลิศสกุลพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีปลูกป่า (มอเลเว) พร้อมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้,เจ้าหน....

อ่านต่อ
กองช่างออกตรวจงานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร หมู่ 10

กองช่างออกตรวจงานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร หมู่ 10

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งนายกนก ลินลิโก นายช่างโยธา และเจ้าหน้าที่กองช่างออกตรวจงานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร หมู่ 10 (หย่อมบ้านปงตอง) โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะเยา พร้อมสำร....

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ได้ส่งผู้ป่วยต้อกระจก ที่ได้ทำการผ่าตัดรักษา

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ได้ส่งผู้ป่วยต้อกระจก ที่ได้ทำการผ่าตัดรักษา

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ได้ส่งผู้ป่วยต้อกระจก ที่ได้ทำการผ่าตัดรักษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558ที่ผ่านมา มาพบแพทย์ ตามที่หมอนัด ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เข้าร่วมเป็นพิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาอาวุโส

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เข้าร่วมเป็นพิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาอาวุโส

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เข้าร่วมเป็นพิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาอาวุโส การแข่งขันกีฬาโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา "กรณีหมู่บ้านถ้ำแกลบ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ข....

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ปี 2558

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ปี 2558

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ปี 2558 กิจกรรมดูแลตนเองอย่างไรให้หัวใจไม่พิการ และนายนพสุนันท์ วรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้งได้กล่าวการตระหนักถึงสภาพความพิการไม่ว่าจะทางจิตใจห....

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบรม

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบรม

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบรม"โครงการรวมน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้วยโอกาส ประจำปี 2558 กิจกรรมขนมไทยเลิศรสเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านปางเฟือง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงให....

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิด การอบรม

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิด การอบรม

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิด การอบรม"โครงการนำร่องแกนนำเพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" เพื่อสร้างแกนนำที่จะได้เข้าถึงผู้สูงอายุให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทีม....

อ่านต่อ
โครงการรวมน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2558

โครงการรวมน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2558

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้มอบหมายให้ นายต๋า อภิเลิศสกุลพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตาม "โครงการรวมน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส" ประจำปี 2558 ซึ่งในวันนี้ได้ลง....

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตามโครงการรวมน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

นายกเทศมนตรีลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตามโครงการรวมน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และนายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตาม "โครงการรวมน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส" ประจำปี 2558 ซึ่งได้ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องชาวบ้านแม่....

อ่านต่อ
นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีฯ และนายอุดม ใจเปียง สมาชิกสภาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตาม "โครงการรวมน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส" ประจำปี 2558

นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีฯ และนายอุดม ใจเปียง สมาชิกสภาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตาม "โครงการรวมน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส" ประจำปี 2558

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้มอบหมายให้นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีฯ และนายอุดม ใจเปียง สมาชิกสภาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตาม "โครงการรวมน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส" ประจำปี 2558....

อ่านต่อ
อุทยานแห่งชาติศรีลานนามอบเกียรติบัตรให้เทศบาลตำบลปิงโค้ง

อุทยานแห่งชาติศรีลานนามอบเกียรติบัตรให้เทศบาลตำบลปิงโค้ง

   

วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ทางอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ได้มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ให้กับเทศบาลตำบลปิงโค้งเพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลปิงโค้ง ได้ให้การสนับสนุนโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ประชาร่วมใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน ณ.บ้านปางตอง หมู่ 11 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม....

อ่านต่อ
นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตาม

นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตาม

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้มอบหมายให้ นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตาม"โครงการรวมน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2558" ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องชา....

อ่านต่อ
นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตาม

นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตาม

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้มอบหมายให้ นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตาม"โครงการรวมน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2558" ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้อง....

อ่านต่อ
กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตาม

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตาม

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้มอบหมายให้นาย ทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านตาม "โครงการรวมน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส" ประจำปี 2558 ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่เย....

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลปิงโค้ง

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลปิงโค้ง"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด"

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในเขตตำบลปิงโค้ง ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ประชารวมใจถวายพ่อของแผ่นดิน

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในเขตตำบลปิงโค้ง ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ประชารวมใจถวายพ่อของแผ่นดิน

   

นายชนะ แพ่งพิบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานเปิดพิธีปลูกป่า "โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ประชารวมใจถวายพ่อของแผ่นดิน ณ.บ้านปางตอง หมู่ 11 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีข้าราชการจากหลายหน่วยงานและประชาชนจากทุกภาคส่วนในเขตอำเภอเชียงดาวร่วมต้อนรับ ในการนี้เท....

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านตาม

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านตาม

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และนายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ นายต๋า อภิเลิศสกุลพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านตาม"โครงการรวมน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้วยโอกาส กิจกรรมเยี่ยมบ้าน....

อ่านต่อ
ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ส่งผู้ป่วยโรคต้อกระจกเข้ารับการตรวจดวงตาอย่างละเอียดและทำการรักษา

ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ส่งผู้ป่วยโรคต้อกระจกเข้ารับการตรวจดวงตาอย่างละเอียดและทำการรักษา

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งและคณะบริหาร มอบหมายงานให้ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งผู้ป่วยโรคต้อกระจกเข้ารับการตรวจดวงตาอย่างละเอียดและทำการรักษา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพฯ

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพฯ

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ซึ่งวันนี้ได้สำรวจเก็บข้อมูลบ้านใหม่สามัคคี หมู่ 10 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ใน....

อ่านต่อ

ประกวดราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน 2 คัน

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดแนบท้ายประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ
กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นสำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพฯ

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นสำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพฯ

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นสำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ให้กับพี่น้องชาวบ้าน ซึ่งวันนี้ได้สำรวจข้อมูลบ้านห้วยลึก หมู่ 7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงให....

อ่านต่อ
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา สบอ.16( เชียงใหม่) ขอรายงานการปฏิบัติงาน

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา สบอ.16( เชียงใหม่) ขอรายงานการปฏิบัติงาน

  

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00-16.30 น. นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา นายประเสริฐ บุญยัง กำนันตำบลปิงโค้ง นายสิทธิชัย มะกอก ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปางมะกง หมู่ที่ 11 นายเศรษฐี พะโย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 14 พร้อมหัวหน้าหน่วยพิท....

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้งยินดีต้อนรับพนักงานจากเทศบาลตำบลสุเทพ

เทศบาลตำบลปิงโค้งยินดีต้อนรับพนักงานจากเทศบาลตำบลสุเทพ

   

วันที่ 6 ก.ค. 2558 นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และคณะ ซึ่งเทศบาลตำบลปิงโค้งได้มีการรับโอนย้ายพนักงาน จากเทศบาลตำบลสุเทพ คือนางสาวพัชรีวรรณ เจริญไชย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการเงินการคลัง....

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น"การสร้างศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยจะค่าน" เพื่อบริการทางด้านการศึกษาให้กับเด็กเล็กในพื้นที่ โดยมีผู้ปกครองเด็กเล็กเข้าร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดำเนินโครง....

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีฯพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจเยี่ยมแนะนำกลุ่มเกษตรกรผู้สนใจเลี่้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง

นายกเทศมนตรีฯพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจเยี่ยมแนะนำกลุ่มเกษตรกรผู้สนใจเลี่้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง

   

สืบเนื่องจากการอบรม "โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และการประมง ปี 2558" กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมืองของชนเผ่าลีซู ชุมชนห้วยน้ำริน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธาน และ และนายคมศักดิ์ รัตติญา เลขาน....

อ่านต่อ
กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพฯของพี่น้องชาวบ้านในเขตตำบลปิงโค้ง

กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพฯของพี่น้องชาวบ้านในเขตตำบลปิงโค้ง

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งพร้อมคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพฯของพี่น้องชาวบ้านในเขตตำบลปิงโค้ง โดยได้สำรวจข้อมูลชาวบ้านแม่มะกู้และบ้านใหม่อรุณ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงด....

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธานเปิดการอบรม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบรม

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธานเปิดการอบรม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบรม

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธานเปิดการอบรม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบรม"โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง ปี 2558" กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมืองให้กับพี่น้องชนเผ่าลีซูชุมชนห้วยน้ำริน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เช....

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ มอบกระเช้าผลไม้อะโวคาโด้ให้กับนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ มอบกระเช้าผลไม้อะโวคาโด้ให้กับนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง

  

นายคำจันทร์ เรือนธนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ มอบกระเช้าผลไม้อะโวคาโด้ ให้กับ นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และนายคมศักดิ์ รัตติญา เลขานุการนายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาสเข้าพบ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

อ่านต่อ
นายกเทศบาลตำบลปิงโค้งลงพื้นที่ตามโครงการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานเทศบาลตำบลปิงโค้งประจำชุมชน พร้อมมอบเครื่องครัวให้พี่น้องชาวบ้าน

นายกเทศบาลตำบลปิงโค้งลงพื้นที่ตามโครงการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานเทศบาลตำบลปิงโค้งประจำชุมชน พร้อมมอบเครื่องครัวให้พี่น้องชาวบ้าน

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งพร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตามโครงการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานเทศบาลตำบลปิงโค้งประจำชุมชน พร้อมมอบเครื่องครัวให้พี่น้องชาวบ้าน หมู่ 7 บ้านห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้ในกิจกรรมของหมู่บ....

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้งมอบเงินช่วยสงเคราะห์ให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ไร้ที่พึ่ง ในเขตตำบลปิงโค้ง

เทศบาลตำบลปิงโค้งมอบเงินช่วยสงเคราะห์ให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ไร้ที่พึ่ง ในเขตตำบลปิงโค้ง

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และนายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ นายต๋า อภิเลิศสกุลพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับผู้ประสานงานอำเภอเชียงดาว สำนักงานพัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 เชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยสงเคร....

อ่านต่อ
ลงพื้นที่สำรวจถนนและสถานที่เตรียมงาน ปลูก ป่าเฉลิมพระเกียรติ

ลงพื้นที่สำรวจถนนและสถานที่เตรียมงาน ปลูก ป่าเฉลิมพระเกียรติ

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศบาลตำบลปิงโค้ง พร้อม นายราเชนต์ บัวเขียว ผอ.กองช่าง ช่างทาวัชร์ ก๋าละ สท.กิตติ คชฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และชาวบ้านหมู่ที่ 11 บ้านปางตอง ลงพื้นที่สำรวจถนนและสถานที่เตรียมงานปลูก ป่าเฉลิมพระเ....

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการส่งเสริมชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558" กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงกบให้กับกลุ่มผู้สนใจ ชุมชนใหม่สามัคคี,ชุมชนห้วยน้ำริน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องปร....

อ่านต่อ

สอบราคาจ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านห้วยลึก

แบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดประกาศถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารสอบราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ม.5 ชุมชนบ้านไตรสภาวคาม(ครั้งที่ 2)

แบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดประกาศถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารสอบราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ชุมชนบ้านใหม่สามัคคี

แบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดประกาศถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารสอบราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยลึก

แบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดประกาศถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารสอบราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านผาหลวง

แบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดประกาศถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารสอบราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้งทำการช่วยเหลืออุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ

เทศบาลตำบลปิงโค้งทำการช่วยเหลืออุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ

 

เวลา 10.15 น. วันที่ 26/6/58 ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุ รถยนต์พลิกคว่ำข้างถนน เหตุเกิดบริเวณใกล้ทางสี่แยกไฟแดงเมืองงาย ถ.โชตนา เทศบาลตำบลปิงโค้ง จึงจัดรถกู้ภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ และทำการช่วยเหลือ ไม่มีผู้บาดเจ็บใดๆ

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้งร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เทศบาลตำบลปิงโค้งร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

   

วันนี้ นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานเปิดกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" โดยมีข้าราชการและประชาชนจากทุกภาคส่วนของอำเภอเชียงดาวร่วมแสดงพลังมวลชนเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในการนี้ เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการและเจ้าหน....

อ่านต่อ
จัดอบรม

จัดอบรม

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งพร้อมคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมจัดอบรม"โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง พ.ศ.2558 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ ให้กับพี่น้องชาวบ้านชุมชนป่าตึงงาม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชีย....

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้งสนับสนุนเครื่องครัวเพื่อใช้ในกิจกรรมของชุมชน

เทศบาลตำบลปิงโค้งสนับสนุนเครื่องครัวเพื่อใช้ในกิจกรรมของชุมชน

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งพร้อมคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานประจำชุมชนเทศบาลตำบลปิงโค้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลฯได้มีการรวมตัวกันพัฒนาชุมชนของตนเอง รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและ....

อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อคืนแผ่นดินให้ป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อคืนแผ่นดินให้ป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

   

นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอเชียงดาวเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อคืนแผ่นดินให้ป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ พุทธอุทยาน สำนักสงฆ์เสริมลักขณาบารมี บ้านปางโม่ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในการนี้สำนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเ....

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง พ.ศ.2558 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก ให้กับชุมชนป่าตึงงาม,ชุมชนปิงโค้ง,ชุมชนหนองเต่า" และได้มอบวัสดุในการส่งเสริมการเลี้ยงปลาให้กับผู้เข้ารับการอบรม....

อ่านต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง พ.ศ.2558

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง พ.ศ.2558

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบรม "โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง พ.ศ.2558 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง (ชนเผ่าลาหู่)ให้กับพี่น้องชาวบ้านชุมชนห้วยจะ....

อ่านต่อ
นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอเชียงดาว พร้อมข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะผู้บริหารฯและข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี

นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอเชียงดาว พร้อมข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะผู้บริหารฯและข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี

   

นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอเชียงดาว พร้อมข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะผู้บริหารฯและข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามงานและมอบสิ่งของพระราชทานใน โครงการอันเ....

อ่านต่อ
นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 9

นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 9

   

นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งหมอบหมายให้ นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 9 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. จำกัด มหาชนโดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานใน....

อ่านต่อ
นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม

นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม"โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง ประจำปี 2558 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกให้กับชุมชนป่างโม่,ชุมชนป่าตึงงาม,ชุมชนปิงโค้ง,ชุมชนหนองเต่า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16่....

อ่านต่อ
บรรยากาศการประกวดนักร้องลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องชาย/หญิง ในงานเทศกาลมะม่วง สุขภาพดีวิถีไทยและของดีอำเภอเชียงดาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

บรรยากาศการประกวดนักร้องลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องชาย/หญิง ในงานเทศกาลมะม่วง สุขภาพดีวิถีไทยและของดีอำเภอเชียงดาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

   

บรรยากาศการประกวดนักร้องลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องชาย/หญิง ในงานเทศกาลมะม่วง สุขภาพดีวิถีไทยและของดีอำเภอเชียงดาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ในคืนวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งพร้อมคณะผู้บริหารฯร่วมต้อนรับนายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอเชียงดาวม....

อ่านต่อ
วันที่2ของงานเทศกาลมะม่วงสุขภาพดีวิถีไทย และของดีอำเภอเชียงดาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

วันที่2ของงานเทศกาลมะม่วงสุขภาพดีวิถีไทย และของดีอำเภอเชียงดาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

   

บรรยากาศวันที่2ของงานเทศกาลมะม่วงสุขภาพดีวิถีไทย และของดีอำเภอเชียงดาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 โดยอำเภอเชียงดาว ร่วมกับเทศบาลตำบลปิงโค้งเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งวันนี้นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอเชียงดาวให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาร่วมงาน ในงานมีเวทีเสวนาเ....

อ่านต่อ
วันแรกเทศกาลมะม่วง สุขภาพดีวิถีไทย และของดีอำเภอเชียงดาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

วันแรกเทศกาลมะม่วง สุขภาพดีวิถีไทย และของดีอำเภอเชียงดาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

   

เริ่มแล้วกับงานเทศกาลมะม่วง สุขภาพดีวิถีไทย และของดีอำเภอเชียงดาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 โดยอำเภอเชียงดาว ร่วมกับเทศบาลตำบลปิงโค้งเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 11-13 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลปิงโค้ง ซึ่งวันแรกมีการประกวดมะม่วงพันธ์ต่างๆและประกวดการจัดซุ้มนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกช....

อ่านต่อ
นายกเทศบาลตำบลปิงโค้งพร้อมคณะผู้บริหารมอบเครื่องเสียงตามสายให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

นายกเทศบาลตำบลปิงโค้งพร้อมคณะผู้บริหารมอบเครื่องเสียงตามสายให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะผู้บริหารฯ มอบเครื่องเสียงตามสายให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปิงโค้ง เพื่อมอบให้หมู่บ้านนาน้อย หมู่ 9 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558

อ่านต่อ
เชิญเที่ยวงานและชมนิทรรศการ พร้อมเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์มะม่วงในงาน

เชิญเที่ยวงานและชมนิทรรศการ พร้อมเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์มะม่วงในงาน

   

เชิญเที่ยวงานและชมนิทรรศการ พร้อมเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์มะม่วงในงาน "เทศกาลมะม่วง สุขภาพดีวิถีไทย และของดีอำเภอเชียงดาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ดำเนินการโดย เทศบาลตำบลปิงโค้ง ร่วมกับ อำเภอเชียงดาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเชียงดาว และ....

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง ประจำปี 2558

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง ประจำปี 2558

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง ประจำปี 2558" กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ให้กับกลุ่มเกษตรที่สนใจ โดยมีวิทยากรจากปศุสัตว์อำเภอเชียงดาวมาบรรยายให้ความรู้กับ ชุมชนปางโม่,ชุมชน....

อ่านต่อ
 โครงการอบรมการทำปุ๋ยชนิดต่างๆ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ

โครงการอบรมการทำปุ๋ยชนิดต่างๆ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการอบรมการทำปุ๋ยชนิดต่างๆ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้สนใจ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
อบรมและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกเสาวรสหวาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตร ประจำปี 2558

อบรมและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกเสาวรสหวาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตร ประจำปี 2558

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธานเปิดการอบรมและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกเสาวรสหวาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตร ประจำปี 2558 ให้กับกลุ่มผู้สนใจปลูกเสารสหวาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ที่ผ่....

อ่านต่อ
นายกเทศบาลตำบลปิงโค้งมอบเงิน ช่วยเหลือครอบครัวน้องโอ๋เอ๋ บ้านปางมะเยา

นายกเทศบาลตำบลปิงโค้งมอบเงิน ช่วยเหลือครอบครัวน้องโอ๋เอ๋ บ้านปางมะเยา

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศบาลตำบลปิงโค้ง พร้อม นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศบาลตำบลปิงโค้ง และ สท.กิตติ คชฤทธ์ มอบเงิน ช่วยเหลือครอบครัวน้องโอ๋เอ๋ บ้านปางมะเยาหมู่ 4 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงดาว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558

อ่านต่อ
กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพของพี่น้องชาวบ้าน ชุมชนใหม่ลีซู และชุมชนหนองเต่า

กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพของพี่น้องชาวบ้าน ชุมชนใหม่ลีซู และชุมชนหนองเต่า

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพของพี่น้องชาวบ้าน ชุมชนใหม่ลีซู และชุมชนหนองเต่า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มิถ....

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้งจัดอบรม

เทศบาลตำบลปิงโค้งจัดอบรม

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธาน และผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดอบรม "โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ประจำปี 2558 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไ้ม้ผล (มะม่วง) ให้กับพี่น้องชาวบ้านชุมชนใหม่ลีซู ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนใหม่ลีซู ต.ป....

อ่านต่อ
 เทศบาลตำบลปิงโค้งจัดทำโครงการ โภชนาการดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ณ รร.มิตรมวลชนเชียงใหม่

เทศบาลตำบลปิงโค้งจัดทำโครงการ โภชนาการดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ณ รร.มิตรมวลชนเชียงใหม่

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลปิงโค้ง. ได้จัดทำโครงการ โภชนาการดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ณ รร.มิตรมวลชนเชียงใหม่ โดยอบรมให้ความรู้นักเรียนและผู้ปกครองในเรื่อง โภชนาการอาหารและการป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ผลการดำเนิ....

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้งรับการตรวจประเมินการดำเนินงานภาคีเครือข่ายคลินิกวัยรุ่น YFHS และอนามัยเจริญพันธ์ุ

เทศบาลตำบลปิงโค้งรับการตรวจประเมินการดำเนินงานภาคีเครือข่ายคลินิกวัยรุ่น YFHS และอนามัยเจริญพันธ์ุ

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ สำนักปลัด เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยหัวหน้าสำนักปลัด นางจารุวรรณ ชัยชม ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รับการตรวจประเมินการดำเนินงานภาคีเครือข่ายคลินิกวัยรุ่น YFHS และอนามัยเจริญพันธ์ุ วันที่ 4 มิถุนายน 2558

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง ปี 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปิงโค้ง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาจ้าง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปิงโค้ง ปี 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปิงโค้ง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้งจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับพี่น้องชาวบ้านทั้ง 16 หมู่บ้านของตำบลปิงโค้ง

เทศบาลตำบลปิงโค้งจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับพี่น้องชาวบ้านทั้ง 16 หมู่บ้านของตำบลปิงโค้ง

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้ นายต๋า อภิเลิศสกุลพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯนำเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับพี่น้องชาวบ้านทั้ง 16 หมู่บ้านของตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันท....

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้งลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องเสียงตามสาย และไฟฟ้ากิ่ง

เทศบาลตำบลปิงโค้งลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องเสียงตามสาย และไฟฟ้ากิ่ง

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้มอบหมายงานให้ฝ่ายกองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องเสียงตามสาย และไฟฟ้ากิ่ง บ้านปางมะเยา หมู่ 4 ตำบลปิงโค้ง เมื้อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
นายกเทศบาลตำบลปิงโค้งลงพื้นที่สำรวจสาธารณภัยและมอบกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

นายกเทศบาลตำบลปิงโค้งลงพื้นที่สำรวจสาธารณภัยและมอบกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีฯ นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจสาธารณภัยและมอบกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพของพี่น้องชาวบ้าน

นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพของพี่น้องชาวบ้าน

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพของพี่น้องชาวบ้าน แม่ป๋าม หมู่ 3 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที....

อ่านต่อ
นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งและผู้บริหารฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพพี่น้องชาวบ้าน

นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งและผู้บริหารฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพพี่น้องชาวบ้าน

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งและผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพพี่น้องชาวบ้าน ชุมชนกิ่วไฮ-ปางตองชุมชนปางมะกง,ชุมชนก๊อตป่าบง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
เปิดการอบรม"โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง ปี 2558

เปิดการอบรม"โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง ปี 2558

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธาน และนายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีฯ นายประพันธ์ เลาหาง ประธานสภา เปิดการอบรม"โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง ปี 2558 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ชุมชนบ้านก๊อตป่าบง, ชุมชนปางมะกง,ชุมชนป่าตึงงาม" ต....

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้งพ่นหมอกควันยุงลายที่บ้านปางมะเยาหมู่ 4

เทศบาลตำบลปิงโค้งพ่นหมอกควันยุงลายที่บ้านปางมะเยาหมู่ 4

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งร่วมกับ อสม.บ้านปางมะเยา และ รพสต.บ้านปางมะเยา พ่นหมอกควันยุ่งลาย ที่ บ้านปางมะเยาหมู่ 4 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้งจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 2/2558

เทศบาลตำบลปิงโค้งจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 2/2558

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธาน และ นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปิงโค้ง ครั้งที่ 2/2558 เพื่อปรึกษาหารือการเตรียมจัดงานวันมะม่วงเชียงดาวที่จะมีขึ้นในวันที่ 11-13 มิถ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม (อปพร.) ครั้งที่ 2/2558

วาระการประชุม (อปพร.) ครั้งที่ 2/2558

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธาน และ นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีฯ ประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้งลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพของพี่น้องชาวบ้านไตรสภาวคาม

เทศบาลตำบลปิงโค้งลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพของพี่น้องชาวบ้านไตรสภาวคาม

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพของพี่น้องชาวบ้านไตรสภาวคาม หมู่ 5 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในการนี้ต้องขอกราบขอบพ....

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้ง ลงพื้นที่ตรวจถนน OVER LAY

เทศบาลตำบลปิงโค้ง ลงพื้นที่ตรวจถนน OVER LAY

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายงานให้ นายราเชนต์ บัวเขียว ผอ.กองช่าง พร้อม สท.หนึ่ง สท.อุดม สท.ยาว และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปิงโค้ง ลงพื้นที่ตรวจถนน OVER LAY บ้านปางมะเยาหมู่ 4 บ้านก๊อตป่าบงหมู่ 11 บ้านไตรสภาวคาม หมู่ 5 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้ง ซ่อมแซมถนน OVER LAY บ้านก๊อตป่าบง

เทศบาลตำบลปิงโค้ง ซ่อมแซมถนน OVER LAY บ้านก๊อตป่าบง

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายงานให้ ฝ่ายกองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน OVER LAY บ้านก๊อตป่าบง หมู่ที่ 11 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 290 เมตร เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้ง ซ่อมแซมถนน OVER LAY บ้านปางมะเยา

เทศบาลตำบลปิงโค้ง ซ่อมแซมถนน OVER LAY บ้านปางมะเยา

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายงานให้ ฝ่ายกองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน OVER LAY บ้านปางมะเยา ทางเข้าไปบ้านห้วยต้นโชค หมู่ที่ 4 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 310 เมตร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้งประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ

เทศบาลตำบลปิงโค้งประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ "การปลูกเสารสหวาน" พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจแก่เกษตรกร อีกทั้งมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรตำบลปิงโค้ง ....

อ่านต่อ
นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธานเปิดงาน และ นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมได้จัด

นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธานเปิดงาน และ นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมได้จัด

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธานเปิดงาน และ นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมได้จัด "โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ประจำปี 2558 " กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผล (มะม่วง) ชุมชนบ้านห้วยลึก หมู่ 7 ต.ปิงโค้ง....

อ่านต่อ
เทศบาลตำบลปิงโค้งช่วยเหลือผู้ประสบจากวาตภัยบ้านห้วยนำ้รินหมู่ที่ 16 ตำบลปิงโค้ง

เทศบาลตำบลปิงโค้งช่วยเหลือผู้ประสบจากวาตภัยบ้านห้วยนำ้รินหมู่ที่ 16 ตำบลปิงโค้ง

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้มอบหมายให้ นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และสมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่ หมู่ที่ 16 ลงมอบแผ่น metal sheet ช่วยเหลือผู้ประสบจากวาตภัยบ้านห้วยนำ้รินหมู่ที่ 16 ตำบลปิงโค้ง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

อ่านต่อ
ผลออกแล้วผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ของบ้านปิงโค้ง

ผลออกแล้วผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ของบ้านปิงโค้ง

   

ผลคะแนนเลือกตั้งบ้านปิงโค้ง หมู่ที่ 13 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เบอร์ 1 นางสาวอัญชลี ดวงวิโรจน์ ได้คะแนน 44 คะแนน เบอร์ 2 นายสุรเกียรติ วิไล ได้คะแนน 69 คะแนน และเบอร์ 3 นายสง่า ทาเมืองแก้ว ได้คะแนน 30 คะแนน สรุปผลการเลือกตั้ง เบอร์ 2 นายสุรเกียรติ วิไล ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านปิงโค้ง หมู่....

อ่านต่อ
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อจะนำมาจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพให้กับชาวบ้านหัวโท หมู่ 6 และบ้านห้วยลึก หมู่ 7

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อจะนำมาจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพให้กับชาวบ้านหัวโท หมู่ 6 และบ้านห้วยลึก หมู่ 7

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อจะนำมาจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพให้กับชาวบ้านหัวโท หมู่ 6 และบ้านห้วยลึก หมู่ 7 หย่อม ถ้ำแกลบ ในการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้อง....

อ่านต่อ
อบรมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาและเครื่องดนตรีชนเผ่ากะเหรี่ยง บ้านป่าตึงงาม

อบรมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาและเครื่องดนตรีชนเผ่ากะเหรี่ยง บ้านป่าตึงงาม

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ไปเป็นประธานเปิดงาน การอบรมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาและเครื่องดนตรีชนเผ่ากะเหรี่ยง บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 14 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการสืบสานว....

อ่านต่อ
ตรวจเยี่ยมจุดเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่13

ตรวจเยี่ยมจุดเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่13

  

ท่านนายอำเภอเชียงดาว ตรวจเยี่ยมจุดเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.ปิงโค้งอ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558

อ่านต่อ
สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับ อำเภอ

สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับ อำเภอ

  

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาวจัดประชุมทำความเข้าใจโครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับ อำเภอจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการจำนวน 15 กลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน 12 พ.ค. 2558

อ่านต่อ
สำรวจข้อมูลเป็นวันที่ 2 เพื่อจะนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพให้กับพี่น้องชาวบ้านออน หมู่ 1

สำรวจข้อมูลเป็นวันที่ 2 เพื่อจะนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพให้กับพี่น้องชาวบ้านออน หมู่ 1

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปิงโค้ง ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเป็นวันที่ 2 เพื่อจะนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพให้กับพี่น้องชาวบ้านออน หมู่ 1 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในการนี้ต้องขอกร....

อ่านต่อ
รวดเร็วทันใจประชาชน

รวดเร็วทันใจประชาชน

   

นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งมอบหมายให้นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศบาลตำบลปิงโค้ง นายต๋า อภิเลิศสกุลพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ และ สท.กิตติ คชฤทธิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบกระเบื้องให้กับประชาชนตำบลปิงโค้ง ที่เกิดความเสียหาย จากลม และฝนตกหนัก เมื้อคืนวันที่ 6 พฤษภาค....

อ่านต่อ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2558

สงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2558

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และ นายต๋า อภิเลิศสกุลพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ออก พบประเยี่ยมเยือนชาวบ้านตามโครงการ "สงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2558" พร้อมมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ยาก....

อ่านต่อ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ไร้ ที่พึ่ง ประจำปี 2558

สงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ไร้ ที่พึ่ง ประจำปี 2558

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปิงโค้ง และ นายต๋า อภิเลิศสกุลพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เป็นครั้งที่ 2 เพื่อพบประชาวบ้านตามโครงการ "สงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ไร้ ที่พึ่ง ประจำปี 2558" พร้อมได้มอบเงินสงเคราะห์....

อ่านต่อ
ตีด่วน....รถน้ำเทศบาล

ตีด่วน....รถน้ำเทศบาล

   

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งและผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ส่งน้ำที่โรงเรียนเด็กเล็กบ้านปางตองนอก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

อ่านต่อ
สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพ

สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพ

  

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลฯ นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ให้ลงสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพของบ้านป่าตึงงาม หมู่ 14 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำกิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้อง....

อ่านต่อ
นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งมอบหมายให้งานป้องกันและงานกองช่างออกสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย

นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งมอบหมายให้งานป้องกันและงานกองช่างออกสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย

 

นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งมอบหมายให้งานป้องกันและงานกองช่างออกสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัยหมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 7 หมู่ 8 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว เมื่อวันที่ 7 พค. 2558

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557เทศบาลตำบลปิงโค้ง ได้มีการประชุม คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและพิจารณาคำร้องให้มีการประเมินใหม่ ภาษีโรงเรีอนและที่ดิน โดยการประชุมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้มี "นายสุทัศน์ บานเย็น" นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง,นายนพสุนันท์ วรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง,สรรพากรอำเภอ....

อ่านต่อ
อาลัยแด่การจากไป แม่เฒ่าแป๊ะแฮ พะโย อายุ 108 ปี

อาลัยแด่การจากไป แม่เฒ่าแป๊ะแฮ พะโย อายุ 108 ปี

   

ร่วมไว้อาลัย แม่เฒ่าแป๊ะแฮ พะโย อายุเกือบ 108 ปีแม่เฒ่าแป๊ะแฮ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดในตำบลปิงโค้ง และอาจเป็นผู้ที่มีอายุสูงที่สุดของอำเภอเชียงดาวเลยก็ว่าได้ทางเทศบาลตำบลปิงโค้ง จึงขอร่วมไว้อาลัยแม่เฒ่าแป๊ะแฮ พะโย ที่เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 เลา 09.22 น.และจะประกอบ....

อ่านต่อ
view