สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สำรวจข้อมูลเป็นวันที่ 2 เพื่อจะนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพให้กับพี่น้องชาวบ้านออน หมู่ 1

สำรวจข้อมูลเป็นวันที่ 2 เพื่อจะนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพให้กับพี่น้องชาวบ้านออน หมู่ 1

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปิงโค้ง ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเป็นวันที่ 2 เพื่อจะนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพให้กับพี่น้องชาวบ้านออน หมู่ 1 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านที่ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวบ้านทราบล่วงหน้า และขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ อสม.บ้านออน ในการให้ความช่วยเหลือนำเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมสำรวจข้อมูลชาวบ้าน จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view