สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อจะนำมาจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพให้กับชาวบ้านหัวโท หมู่ 6 และบ้านห้วยลึก หมู่ 7

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อจะนำมาจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพให้กับชาวบ้านหัวโท หมู่ 6 และบ้านห้วยลึก หมู่ 7

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อจะนำมาจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพให้กับชาวบ้านหัวโท หมู่ 6 และบ้านห้วยลึก หมู่ 7 หย่อม ถ้ำแกลบ ในการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view