สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลออกแล้วผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ของบ้านปิงโค้ง

ผลออกแล้วผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ของบ้านปิงโค้ง

ผลคะแนนเลือกตั้งบ้านปิงโค้ง หมู่ที่ 13 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เบอร์ 1  นางสาวอัญชลี   ดวงวิโรจน์ ได้คะแนน 44 คะแนน เบอร์ 2 นายสุรเกียรติ  วิไล ได้คะแนน 69 คะแนน  และเบอร์ 3 นายสง่า  ทาเมืองแก้ว ได้คะแนน 30 คะแนน  สรุปผลการเลือกตั้ง เบอร์ 2 นายสุรเกียรติ  วิไล ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านปิงโค้ง หมู่ที่ 13 เมื้อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view