สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เทศบาลตำบลปิงโค้งช่วยเหลือผู้ประสบจากวาตภัยบ้านห้วยนำ้รินหมู่ที่ 16 ตำบลปิงโค้ง

เทศบาลตำบลปิงโค้งช่วยเหลือผู้ประสบจากวาตภัยบ้านห้วยนำ้รินหมู่ที่ 16 ตำบลปิงโค้ง

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้มอบหมายให้ นายทศพัฒน์  เลาจาง รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และสมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่ หมู่ที่ 16 ลงมอบแผ่น metal sheet ช่วยเหลือผู้ประสบจากวาตภัยบ้านห้วยนำ้รินหมู่ที่ 16 ตำบลปิงโค้ง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view