สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธานเปิดงาน และ นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมได้จัด

นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธานเปิดงาน และ นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมได้จัด

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม นำโดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธานเปิดงาน และ นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมได้จัด "โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ประจำปี 2558 " กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผล (มะม่วง) ชุมชนบ้านห้วยลึก หมู่ 7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อให้พี่น้องชาวบ้านห้วยลึกได้รับความรู้และประโยชน์สูงสุดในการทำอาชีพการปลูกมะม่วง ทั้งนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณวิทยากรจากโครงการหลวงห้วยลึกที่ได้มาบรรยายให้ความรู้ด้านการเกษตร (การปลูกมะม่วง) แก่พี่น้องชาวบ้านห้วยลึก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view