สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เทศบาลตำบลปิงโค้งลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพของพี่น้องชาวบ้านไตรสภาวคาม

เทศบาลตำบลปิงโค้งลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพของพี่น้องชาวบ้านไตรสภาวคาม

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพของพี่น้องชาวบ้านไตรสภาวคาม หมู่ 5 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ อสม.บ้านไตรสภาวคาม ที่ให้ความช่วยเหลือนำเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมสำรวจข้อมูลพี่น้องชาวบ้าน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view