สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วาระการประชุม (อปพร.) ครั้งที่ 2/2558

วาระการประชุม (อปพร.) ครั้งที่ 2/2558

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธาน และ นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีฯ ประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view