สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เปิดการอบรม"โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง ปี 2558

เปิดการอบรม"โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง ปี 2558

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธาน และนายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีฯ นายประพันธ์ เลาหาง ประธานสภา เปิดการอบรม"โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง ปี 2558 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ชุมชนบ้านก๊อตป่าบง, ชุมชนปางมะกง,ชุมชนป่าตึงงาม" ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งได้ออกเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view