สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เทศบาลตำบลปิงโค้งรับการตรวจประเมินการดำเนินงานภาคีเครือข่ายคลินิกวัยรุ่น YFHS และอนามัยเจริญพันธ์ุ

เทศบาลตำบลปิงโค้งรับการตรวจประเมินการดำเนินงานภาคีเครือข่ายคลินิกวัยรุ่น YFHS และอนามัยเจริญพันธ์ุ

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์   บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ สำนักปลัด เทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดยหัวหน้าสำนักปลัด นางจารุวรรณ ชัยชม ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รับการตรวจประเมินการดำเนินงานภาคีเครือข่ายคลินิกวัยรุ่น YFHS และอนามัยเจริญพันธ์ุ วันที่ 4 มิถุนายน 2558

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view