สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เทศบาลตำบลปิงโค้งจัดทำโครงการ โภชนาการดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ณ รร.มิตรมวลชนเชียงใหม่

 เทศบาลตำบลปิงโค้งจัดทำโครงการ โภชนาการดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ณ รร.มิตรมวลชนเชียงใหม่

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์  บานเย็น  นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลปิงโค้ง. ได้จัดทำโครงการ โภชนาการดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ณ รร.มิตรมวลชนเชียงใหม่  โดยอบรมให้ความรู้นักเรียนและผู้ปกครองในเรื่อง โภชนาการอาหารและการป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ผลการดำเนินงานในวันนี้เด็กมีความสนใจและได้รับความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view