สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เทศบาลตำบลปิงโค้งจัดอบรม

เทศบาลตำบลปิงโค้งจัดอบรม

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธาน และผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดอบรม "โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ประจำปี 2558 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไ้ม้ผล (มะม่วง) ให้กับพี่น้องชาวบ้านชุมชนใหม่ลีซู ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนใหม่ลีซู ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ท่านผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view