สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม

นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม"โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง ประจำปี 2558 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกให้กับชุมชนป่างโม่,ชุมชนป่าตึงงาม,ชุมชนปิงโค้ง,ชุมชนหนองเต่า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16่่ มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง ในการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณประมงอำเภอเชียงดาวที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าวฯ 16/06/2558

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view