สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 9

นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 9

นายสุทัศน์    บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งหมอบหมายให้ นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 9 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. จำกัด มหาชนโดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี

เทศบาลตำบลปิงโค้ง ขอแสดงความยินดี"คนเชียงดาว"ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ โดยได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ
1.นายวรรณชัย ชัยชนะ บ.ห้วยเป้าต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่งเสริมการปลูกประเภทบุคล
2.กลุ่มคนรักษ์แฝกบ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว 
ได้รับรางวัลชมเชย การออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ชื่อผลงาน"กล่องข้าวอบอุ่น"

ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายวิถีชน คนเชียงดาว ที่ดำเนินการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกมาอย่างต่อเนื่อง

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view