สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง พ.ศ.2558

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง พ.ศ.2558

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบรม "โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง พ.ศ.2558 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง (ชนเผ่าลาหู่)ให้กับพี่น้องชาวบ้านชุมชนห้วยจะค่าน,ชุมชนสรรเสริญ-ดอยนาง"และได้ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรของชุมชนฯ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาวที่ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรแก่พี่น้องชาวบ้านที่เข้ารับการอบรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view