สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง พ.ศ.2558 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก ให้กับชุมชนป่าตึงงาม,ชุมชนปิงโค้ง,ชุมชนหนองเต่า" และได้มอบวัสดุในการส่งเสริมการเลี้ยงปลาให้กับผู้เข้ารับการอบรม ในการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว ที่ให้ความอนุเคราะห์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกแก่ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view