สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เทศบาลตำบลปิงโค้งสนับสนุนเครื่องครัวเพื่อใช้ในกิจกรรมของชุมชน

เทศบาลตำบลปิงโค้งสนับสนุนเครื่องครัวเพื่อใช้ในกิจกรรมของชุมชน

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งพร้อมคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานประจำชุมชนเทศบาลตำบลปิงโค้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลฯได้มีการรวมตัวกันพัฒนาชุมชนของตนเอง รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองและสังคม ในการนี้ได้สนับสนุนเครื่องครัวเพื่อใช้ในกิจกรรมของชุมชน ได้แก่ ชุมชนห้วยจะค่าน,ชุมชนหนองเต่า,บ้านออน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view