สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

จัดอบรม

จัดอบรม

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งพร้อมคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมจัดอบรม"โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง พ.ศ.2558 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ ให้กับพี่น้องชาวบ้านชุมชนป่าตึงงาม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในการนี้ต้องกราบขอบพระคุณวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว ที่ให้ความอนุเคราะห์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่กระดูกดำให้กับผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view