สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการส่งเสริมชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558" กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงกบให้กับกลุ่มผู้สนใจ ชุมชนใหม่สามัคคี,ชุมชนห้วยน้ำริน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนตำบลปิงโค้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง ในการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณประมงอำเภอเชียงดาวที่ให้ความอนุเคราะห์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกบแก่ผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view