สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธานเปิดการอบรม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบรม

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธานเปิดการอบรม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบรม

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธานเปิดการอบรม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบรม"โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และประมง ปี 2558" กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมืองให้กับพี่น้องชนเผ่าลีซูชุมชนห้วยน้ำริน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยน้ำริน ในการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณวิทยากรจากปศุสัตว์อำเภอเชียงดาวที่ให้ความอนุเคราะห์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าวฯเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view