สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นายกเทศมนตรีฯพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจเยี่ยมแนะนำกลุ่มเกษตรกรผู้สนใจเลี่้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง

นายกเทศมนตรีฯพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจเยี่ยมแนะนำกลุ่มเกษตรกรผู้สนใจเลี่้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง

สืบเนื่องจากการอบรม "โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และการประมง ปี 2558" กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมืองของชนเผ่าลีซู ชุมชนห้วยน้ำริน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งเป็นประธาน และ และนายคมศักดิ์ รัตติญา เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สนใจเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมืองชนเผ่าลีซู ในการนี้ นายกเทศมนตรีฯพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจเยี่ยมแนะนำกลุ่มเกษตรกรผู้สนใจเลี่้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมืองดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view