สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นสำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพฯ

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นสำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพฯ

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นสำรวจข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ให้กับพี่น้องชาวบ้าน ซึ่งวันนี้ได้สำรวจข้อมูลบ้านห้วยลึก หมู่ 7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านห้วยลึกและประธาน อสม ที่ได้จัดคนช่วยนำเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมสำรวจและเก็บข้อมูลจนสำเร็จด้วยดีเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view