สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพฯ

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพฯ

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดย นายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ซึ่งวันนี้ได้สำรวจเก็บข้อมูลบ้านใหม่สามัคคี หมู่ 10 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณประธานชุมชน และ อสม. บ้านใหม่สามัคคี ที่ให้ความอนุเคราะห์นำเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมสำรวจเก็บข้อมูลจนสำเร็จด้วยดี เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view