สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิด การอบรม

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิด การอบรม

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิด การอบรม"โครงการนำร่องแกนนำเพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" เพื่อสร้างแกนนำที่จะได้เข้าถึงผู้สูงอายุให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลเชียงดาวที่ให้ความอนุเคราะห์มาบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยแก่แกนนำที่เข้ารับการอบรมดังกล่าว ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ป๋าม หมู่ 3 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view