สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กองช่างออกตรวจงานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร หมู่ 10

กองช่างออกตรวจงานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร หมู่ 10

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์  บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งนายกนก ลินลิโก นายช่างโยธา และเจ้าหน้าที่กองช่างออกตรวจงานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร หมู่ 10 (หย่อมบ้านปงตอง) โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะเยา พร้อมสำรวจพื้นที่โครงการสร้างถนน คสล. บ้านห้วยจะค่าน (หย่อมบ้านใหม่ลีซู) และ บ้านแม่มะกู้ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view