สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เทศบาลตำบลปิงโค้งร่วมพิธีปลูกป่าและบวชป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2558 ณ ป่าชุมชนบ้านหนองเต่า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลปิงโค้งร่วมพิธีปลูกป่าและบวชป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2558 ณ ป่าชุมชนบ้านหนองเต่า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ได้มอบหมายให้นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ ,นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีฯ และนายต๋า อภิเลิศสกุลพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีปลูกป่า (มอเลเว) พร้อมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้,เจ้าหน้าที่โ่ครงการหลวงห้วยลึก,ครู กศน, และชมรมศิษย์เก่าเกษตรสันป่าตอง,พี่น้องชาวบ้านหนองเต่า ตาม"โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ" กิจกรรมปลูกป่าและบวชป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2558 ณ ป่าชุมชนบ้านหนองเต่า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

 

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view