สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ อปพร. ตำบลปิงโค้ง

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ อปพร. ตำบลปิงโค้ง

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ อปพร. ตำบลปิงโค้ง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ณ วัดสุวรรณคีรี บ้านปางมะเยา หมู่ที่ 4 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระครูเกษมจริยานุกูล เจ้าคณะตำบลปิงโค้งเขต 1 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพิพัฒน์พงษ์ เดชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานที่ปรึกษา พร้อมด้วยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง นายนพสุนันท์  วรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง นายทศพัฒน์  เลาจาง รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง นายภาคภูมิ  โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง นายประเสริฐ บุญยัง กำนันตำบลปิงโค้ง นายกิตติ คชฤทธิ์ ประธาน อปพร. และสมาชิก อปพร. เข้าร่วมกิจกรรม ฯได้ยอดเงินจำนวน 44,724 บาท (สี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view