สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุมประธานชุมชนทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปิงโค้ง

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุมประธานชุมชนทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปิงโค้ง

เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองสวัสดิการสังคม โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุมประธานชุมชนทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปิงโค้ง เพื่อหารือการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปิงโค้งให้เกิดการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลของสมาชิกและผู้นำชุมชน อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังในและการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันรวมถึงการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการฯและอื่นๆ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกและพี่น้องชาวบ้านในเขตตำบลปิงโค้งให้ดีขึ้น โดยการประชุมได้มีประธานชุมชนจากทั้ง16หมู่บ้านให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view