สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 16 หมู่บ้าน

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 16 หมู่บ้าน

เทศบาลตำบลปิงโค้ง สำนักปลัด โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปิงโค้ง เพื่อปรึกษาหารือ และประสานงานภายในพิ้นที่ให้เป็นแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อรับทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกและพี่น้องชาวบ้านในเขตตำบลปิงโค้งให้ดีขึ้น โดยการประชุมได้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้านให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view