สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการปลูกป่า เสริมป่า รักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการปลูกป่า เสริมป่า รักษาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมปลูกป่า "โครงการปลูกป่า เสริมป่า รักษาสิ่งแวดล้อม" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งโรงเรียนมิตรมวลชน เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมฯ โดยนายอดิศักดิ์ คำมาบุตร หัวหน้าโครงการหลวงห้วยลึกให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมนี้เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้งและคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรีฯ นำเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเข้าร่วมกิจกรรมฯ ร่วมกับคณะครู นักเรียน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวบ้านห้วยลึกหมู่7 ณ ป่าด้านหลังโรงเรียนมิตรมวลชน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อเช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view