สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ในวันพุธ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลปิงโค้ง
........กำหนดการ..........
เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. - ลงทะเบียน
เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. - ชมการแสดงของนักเรียนจำนวน ๒ ชุด
เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. - กลุ่มพลลังมวลชนถวายพานพุ่มราชสักการะ (พานพุ่มเงิน - ทอง) ตามลำดับ ณ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
                                 - ชมการแสดงของนักเรียนจำนวน ๑ ชุด
                                 - พิธีมอบเกียรติบัตร แม่ดีเด่นตำบลปิงโค้ง ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๖ คน
                                 - พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร (พร้อมส่วนกลาง)
                                 - เสร็จสิ้นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี
***หมายเหตุ การแต่งกาย
- ข้าราชการ : ชุดปกติขาว
- กลุ่มองค์กร พ่อค้า ประชาชน : ชุดกลุ่มองค์กร ชุดสุภาพ ชุดไทย

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view