สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กองช่างลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยลึก

กองช่างลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยลึก

............วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง คณะผู้บริหารฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานกองช่างลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
............จากการลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 งานอยู่ในช่วงเทคอนกรีตส่วนพื้นของรางระบายน้ำ

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view