สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นของเยาวชนตำบลปิงโค้ง

นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นของเยาวชนตำบลปิงโค้ง

.............วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นของเยาวชนตำบลปิงโค้ง ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว พร้อมด้วย นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง นายนพสุนันท์ วรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลฯ นายอุดม ใจเปียง, นางสาววรรณา ปัญโญทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลจากกองการศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย

..............ทั้งนี้ มีโรงเรียนในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง ประกอบด้วย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โรงเรียนบ้านออน โรงเรียนบ้านปางเฟือง โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม โรงเรียนปางมะเยา โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ และโรงเรียนห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นของเยาวชนตำบลปิงโค้ง โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของทุกระดับชั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลปิงโค้งมีทักษะความรู้ความสามารถเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view