สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลงพื้นที่สำรวจสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

ลงพื้นที่สำรวจสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง มอบหมายให้ นายทศพัฒน์ เลาจาง รองนายกเทศมนตรฯ นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีฯ นายทาวัชร์ ก๋าละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานกองช่าง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง ณ บ้านปางโม่ บ้านห้วยลึก บ้านห้วยน้ำริน บ้านปางตอง และบ้านแม่ป๋าม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view