สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่ และกรอบภารกิจของคณะกรรมการ และผู้แทนเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปิงโค้ง ประจำปี พ.ศ.2558

โครงการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่ และกรอบภารกิจของคณะกรรมการ และผู้แทนเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปิงโค้ง ประจำปี พ.ศ.2558

...........เทศบาลตำบลปิงโค้ง สำนักปลัด โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่ และกรอบภารกิจของคณะกรรมการ และผู้แทนเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปิงโค้ง ประจำปี พ.ศ.2558" ณ สำนักงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปิงโค้ง โดยสำนักงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปิงโค้ง ร่วมกับ สำนักงานศูนย์ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายนพสุนันท์ วรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย
...........ในการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณวิทยากรท่าน ผอ.สวัสดิ์ วงศ์วัจนสุนทร จากศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า ที่ให้ความอนุเคราะห์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ "ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม" แก่ผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view