สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2558

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2558

เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2558 พร้อมด้วยนายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีฯ, นายต๋า อภิเลิศสกุลพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหารฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นตำบลปิงโค้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view