สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านใหม่สามัคคีหย่อมบ้านปงตอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านใหม่สามัคคีหย่อมบ้านปงตอง

............วันที่ 2 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลปิงโค้ง กองช่าง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายงานให้ นายราเชนต์ บัวเขียว ผอ.กองช่าง และนายกนก สินลิโก นายช่างโยธา ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการ "ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก" ณ บ้านใหม่สามัคคีหย่อมบ้านปงตอง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
............จากการลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการ "ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก" ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 140 เมตร หนา 15 เซนติเมตร งานที่ได้เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนดไว้

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view