สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ฉีดพ่นหมอกควัน 100 เมตร เพื่อกำจัดปัญหายุงลายควบคุมไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก

ฉีดพ่นหมอกควัน 100 เมตร เพื่อกำจัดปัญหายุงลายควบคุมไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก

...........วันที่ 3 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง และคณะผู้บริหารฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน 100 เมตร เพื่อกำจัดปัญหายุงลายควบคุมไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก บ้านห้วยจะค่าน หมู่ 9 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view