สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประชุมโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

ประชุมโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

.............เทศบาลตำบลปิงโค้ง โดยนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล พร้อมด้วยนายต๋า อภิเลิศสกุลพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายนพสุนันท์ วรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง นายราเชนต์ บัวเขียว ผู้อำนวยการกองช่างฯ พร้อมคณะผู้บริหารฯ 
.............ทั้งนี้โดยมี นายอานนท์ ถ้วยดอก ปลัดอำเภอเชียงดาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อชีแจงโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view